Categories Miasto

Forum Liderów Ekonomii Społecznej w Rawie Mazowieckiej

27 marca 2019 r. w godz. 15-19 w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” ul. Krakowska 6c w Rawie Mazowieckiej odbędzie się FORUM LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ w Rawie Mazowieckiej.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Rawy Mazowieckiej. Organizatorami forum są: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla.

Celem forum jest: sieciowanie organizacji pozarządowych na terenie Rawy Mazowieckiej, tworzenie partnerstw i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, poznanie możliwości pozyskiwania funduszy poza dotacjami z Urzędu Miasta, wyłonienie grupy liderów, którzy w swoich organizacjach będą się zajmować przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie.

Uczestnicy otrzymają: informację o możliwościach finansowania działań, ofertę INSPRO oraz formularze udziału w projekcie. Będzie to również doskonała okazja do wymiany poglądów i zmobilizowania istniejących organizacji pozarządowe do większej aktywności.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author