Categories Miasto

Od lipca wzrost opłat za odpady komunalne w Rawie

Gospodarowanie odpadami komunalnymi leży w gestii miasta. Aktualny system gospodarki odpadami obowiązuje w całej Polsce od 1 lipca 2013 roku. Podstawą do jego wprowadzenia była zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Najważniejszą zmianą było przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę uiszczaną na rzecz gminy. Umowy na odbiór odpadów komunalnych zostały zastąpione deklaracjami o wysokości opłaty za ich gospodarowanie. Odpady są odbierane z nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne, budynki wielolokalowe) na podstawie deklaracji mieszkańca, który określił segregację odpadów lub jej brak.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują nie tylko koszty odbierania i ich transportu na składowisko, ale również odzysku, unieszkodliwiania, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej. Wyższe koszty składowania śmieci na składowiskach wynikające ze znacznego wzrostu opłaty środowiskowej, wzrost kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami, które ponosi firma wyłoniona przez miasto i realizująca odbiór odpadów od mieszkańców (wzrost cen energii, podwyżki płac minimalnych zatrudnionych pracowników) powodują, że są one coraz wyższe. Dodatkowo mieszkańcy coraz więcej odpadów produkują i oddają, co wynika nie tylko ze zwiększonej konsumpcji, ale również z przepisów ochrony środowiska jak zakaz palenia śmieci i odpadów zielonych.

Koszty jakie obecnie ponosi wytwórca odpadów (mieszkaniec) musi, zgodnie z ustawą, uwzględniać wszystkie koszty ich gospodarowania. Aktualnie koszt wywozu śmieci w Rawie jest to 7,50 zł/osoby za odpady segregowane i 12 zł za odpady niesegregowane. Stawki opłat, które dotychczas obowiązują w mieście są niewystarczające aby zbilansować prawidłowo funkcjonujący system. Z tego powodu cena wywozu odpadów musi wzrosnąć, o czym informowaliśmy już Państwa w miesiącu lutym. Od lipca 2019 r. cena wywozu odpadów wzrośnie do poziomu 12,50 zł/osoby za odpady segregowane i 25 zł za odpady niesegregowane. Podwyżka cen za odpady nie będzie powodować konieczności wypełniania nowych deklaracji.

Opłaty za odpady komunalne w gminach ościennych naliczane na 1 osobę:

Głuchów: 13,70 zł – segregowane, 27,40 zł – niesegregowane
Jeżów: 16 zł – segregowane, 32 zł – niesegregowane
Brzeziny: 12 zł- segregowane, 24 zł – niesegregowane
Tomaszów Mazowiecki: 19,50 zł – segregowane, 36 zł – niesegregowane
Mszczonów: 10 zł – segregowane, 20 zł – niesegregowane
Żyrardów: 25 zł – segregowane, 50 zł – niesegregowane
Łowicz: 15 zł – segregowane, 30 zł – niesegregowane
Skierniewice (przed planowaną podwyżką): 8,50 zł – segregowane, 17 zł – niesegregowane.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author