Categories Powiat

Radni przyjęli budżet powiatu rawskiego na 2019 rok

fot. ilustracyjne

Ponad 6 mln zł Powiat Rawski przeznaczy w przyszłym roku na inwestycje. 28 grudnia radni Powiatu Rawskiego przyjęli budżet na 2019 rok. 10 radnych poparło przygotowany przez zarząd projekt, a 5 było przeciwnych.

Po odrzuceniu poprawek do budżetu zgłoszonych przez radnych PiS Rada Powiatu Rawskiego, większością głosów, przyjęła budżet na 2019 rok.

Dochody powiatu zaplanowano na 58,8 mln zł, a wydatki na 58 mln zł.

Na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji zarezerwowano w budżecie 802 tys. zł, a na obsługę długu publicznego – 650 tys. zł, co stanowi 1,11 proc. przyszłorocznych dochodów powiatu.

Największy udział w budżecie powiatu stanowią wydatki na oświatę, które przekraczają 21 mln zł. Koszty administracji wynoszą niemal 7 mln zł.

Na inwestycje powiat chce wydać 6,3 mln zł, co stanowi niemal 11 proc. wszystkich wydatków zaplanowanych na 2019 rok.

Najważniejsze z zaplanowanych inwestycji to:

  • Scalanie gruntów na Ściekach – 3,5 mln zł.
  • Zakup rębaka – 70 tys. zł.
  • Przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska – 3.01 km – 1,4 mln zł,
  • Przebudowa drogi powiatowej Pukinin – Mogielnica o długości 2,46 km – 833 tys. zł (obie inwestycje drogowe będą realizowane pod warunkiem osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku).
  • Budowa chodnika w Starej Wsi – 30 tys. zł.
  • Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej – 70 tys. zł.
  • Zakup sprzętu audiowizualnego do transmisji obrad Rady i głosowania – 40 tys. zł.
  • Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych – 276,5 tys. zł.
  • Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych – 123,5 tys. zł (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku).
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author