Categories Powiat

Szpital działa i jest potrzebny. Kontrakt z NFZ ciągle za niski

Informacja o sytuacji finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w dniu 12.07.2018 roku rozwiązał umowę dzierżawy z AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu i przejął z tym dniem wydzierżawione mienie, personel medyczny, administracyjny oraz działalność leczniczą Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Od dnia przejęcia Szpital świadczy usługi bezpłatnie, w pierwszym okresie ze środków własnych pochodzących z pożyczki udzielonej przez Powiat Rawski natomiast od 01.10.2018 roku ze środków publicznych, w ramach umów zawartych z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi na okres do 30.06.2021 roku.

Uzyskiwane przychody z NFZ nie pokrywają w pełni działalności podstawowej Zakładu.

Trudną, spowodowaną ciągłym niedofinansowaniem ze strony NFZ, sytuację finansową SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w sposób jednoznaczny obrazuje sprawozdane F01 jednostki za pierwszy kwartał 2019 roku, gdzie po stronie przychodów ze sprzedaży uzyskano kwotę 3 816 382,5 zł ( 1 272 125,5 zł/1 miesiąc), zaś po stronie kosztów kwotę 5 400 652,5 zł ( 1 800 217,5 zł./ 1 miesiąc). Podobna sytuacja miała miejsce również w roku 2018, który zakład zamknął ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 116 000 zł. Ten stosunkowo niewielki deficyt wynika jednak z faktu, że Powiat Rawski umorzył SPZOZ wcześniej udzielone pożyczki na kwotę c. a. 4 000 000 zł.

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej realizując swoją misję, jaką jest zapewnienie jego pacjentom opieki medycznej na jak najwyższym poziomie a w konsekwencji ratowanie ich zdrowia i życia, rok 2018 zamknął wykonaniem kontraktów z NFZ na poziomie 135-140%. W roku bieżącym, (dane za marzec) wykonanie to wynosi 148 %, w tym Oddział Pediatryczny 208% Położnictwo i Ginekologia – hospitalizacja 222%, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia- 302 %, kolonoskopia – 305%.

Powyższe dane dowodzą, że szpital w Rawie Mazowieckiej jest bardzo potrzebny miejscowej społeczności i dobrze wykonuje swoje zadania. Jednakże do swej działalności potrzebuje środków finansowych, których niemal jedynym, a na pewno podstawowym źródłem jest w tym przypadku Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ.
Środki te są jednak daleko niewystarczające i pomimo wielokrotnych próśb i uzasadnionych wniosków składanych do ŁOWNFZ przez SPZOZ oraz Zarząd Powiatu Rawskiego, do chwili obecnej nie zostały zwiększone.

Apelujemy do płatnika, Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenia wartości zawartych umów z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej do wysokości rzeczywiście wykonanej.

Zarząd Powiatu Rawskiego

*Materiał powstał przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

Podziel się

About the author