Categories Miasto

Od lipca wzrost opłat za odpady komunalne w Rawie

Gospodarowanie odpadami komunalnymi leży w gestii miasta. Aktualny system gospodarki odpadami obowiązuje w całej Polsce od 1 lipca 2013 roku. Podstawą do jego wprowadzenia była zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najważniejszą zmianą było przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę uiszczaną na rzecz gminy. […]

Czytaj więcej