Categories Miasto

Masz budynek na obszarze rewitalizacji? Poznaj instrumenty wsparcia

Jednym z projektów rewitalizacyjnych w naszym mieście jest projekt pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych” wpisany na listę projektów podstawowych. Celem tego projektu jest poprawa stanu budynków na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa ich wyglądu, która wpłynęłaby na polepszenie wizerunku obszaru rewitalizacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli budynków, które znajdują się na rewitalizowanym […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Trzech burmistrzów podpisze umowę na rewitalizację centrum Rawy?

Burmistrz Rawy – Piotr Irla wybrał wykonawcę rewitalizacji przestrzeni publicznej centrum Rawy Mazowieckiej. Jest to konsorcjum dwóch łódzkich firm, które zaproponowało najniższą cenę. Do podpisania umowy zostaną zaproszeni burmistrzowie, którzy rewitalizację przygotowywali. Zapewne w najbliższych tygodniach zostanie podpisana umowa na rewitalizację przestrzeni publicznej w centrum miasta (Pl. Piłsudskiego, ul. Kard. St. Wyszyńskiego, Pl. Wolności) z […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Niebawem ruszy rewitalizacja centrum Rawy. Miasto chce podpisać umowę z wykonawcą

Miasto szykuje się do podpisania umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie prac związanych z rewitalizacją centrum Rawy Mazowieckiej, czyli przede wszystkim Placu Piłsudskiego, ul. Wyszyńskiego i Placu Wolności. Lada moment ruszy długo oczekiwana rewitalizacja centrum Rawy Mazowieckiej. – Do przetargu zgłosiły się trzy firmy – informuje KochamRawe.pl burmistrz Piotr Irla. – Zgodnie […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Podłączenia do sieci gazowej na obszarze rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej

W bieżącym roku rozpoczną się prace w ramach ostatniego zadania wchodzącego w skład projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, tj. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. Zadanie to zakłada przeprowadzenie prac budowlanych, w ramach których zmianie ulegnie układ komunikacyjny w obszarze rewitalizacji. Pojawią się też nowe nasadzenia roślinne, obiekty małej architektury, a nowa […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Wygraj nawet 15 tys. zł

Jednym z projektów realizowanych w ramach procesu rewitalizacji jest projekt pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Jego celem jest poprawa stanu zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa estetyki budynków. W ramach realizacji tego projektu będą stopniowo uruchamiane instrumenty finansowe przeznaczone dla właścicieli budynków. Jednym z nich jest konkurs na najładniejszą […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Konsultacje społeczne – obręb ewidencyjny nr 4 planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4. W ramach konsultacji w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Miłej (sala stołówki szkolnej) odbędzie […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Raport z konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji

Spotkaniem informacyjnym, które odbyło się w dniu 4 września 2019 r. w Miejskim Domu Kultury, zakończyły się konsultacje lokalne dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 1 lipca do 4 września 2019 r. w ramach realizacji projektu wpisanego w LPR Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 pn. „Kompleksowy System […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Jatki miejskie przy ul. Mickiewicza. Dowiemy się jak wyglądały zakupy naszych przodków. Sprawdzamy na jakie cele zostaną przeznaczone po remoncie

Po wakacjach zakończą się prace budowlane, związane z rewitalizacją jatek miejskich. Po ich oddaniu będziemy mogli dowiedzieć się jak one wyglądały i funkcjonowały, ale będzie to również kolejne miejsce na mapie Rawy stworzone do spotkań z lokalna kulturą i historią. – Jakiś czas temu wystąpiły na placu budowy małe problemy techniczne, ale udało nam się […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Społeczne aspekty rewitalizacji Rawy Mazowieckiej

Podczas opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji stwierdzono na obszarze rewitalizacji kumulację następujących problemów: wzrost liczby rodzin, w których występują problemy wychowawcze, wykluczenie społeczne związane z długotrwałym bezrobociem czy mała aktywność społeczna mieszkańców miasta. Miasto podejmuje systematyczne działania nad wyeliminowaniem tych niekorzystnych zjawisk. Istotne jest także podejmowanie działań prowadzących do wzrostu aktywności młodzieży i osób starszych, a […]

Czytaj więcej