Categories Miasto

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Rawy – ostatnie zadanie projektu rewitalizacyjnego

Od trzech lat Miasto realizuje na terenie zabytkowego centrum Rawy czterozadaniowy projekt „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” . To kompleksowe i najbardziej złożone przedsięwzięcie inwestycyjne w ostatnim okresie. Projekt zakończy się na przełomie 2021 i 2022 roku. Będzie miał wpływ na wiele dziedzin funkcjonowania miasta. Zagospodarowanie zieleni na obszarze objętym projektem Celem projektu rewitalizacyjnego jest wzmocnienie […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Piotr Irla: Rewitalizację centrum czas zacząć

Rozpoczynamy największą inwestycję w naszym mieście – rewitalizację zabytkowego centrum Rawy Mazowieckiej. Jest to bardzo ważne dla nas zadanie, które obejmuje duży teren zdegradowanego centrum miasta. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego, w ramach których zostaną wykonane prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane związane z przebudową dróg, […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Konsultacje na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu dla obrębu nr 4

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu to najważniejszy etap procedury planistycznej. W okresie od dnia 19 czerwca do dnia 24 lipca br. każdy […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Duży kościół z Rawy w finale ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku”

Dzięki głosom mieszkańców Rawy Mazowieckiej zabytkowe obiekty „dużego kościoła” i kolegium pojezuickiego znalazły się na I-szym miejscu w województwie i weszły do finału ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Czy rawskie obiekty wygrają ten konkurs? Wszystko w rękach mieszkańców Rawy. Jak głosować? Każdy może już od teraz, codziennie, aż do 3 sierpnia oddawać […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Mimo kryzysu Rawa Mazowiecka wciąż inwestuje. W czerwcu rusza rewitalizacja centrum

W połowie czerwca ruszą prace związane z rewitalizacją centrum Rawy i zaczną się utrudnienia dla mieszkańców – zwłaszcza kierowców. Koszt tej inwestycji opiewa na 24 mln zł. Jakie jeszcze inwestycje realizuje miasto? Zobacz rozmowę z burmistrzem Piotrem Irlą o realizowanych przez miasto inwestycjach: Od połowy czerwca rusza rewitalizacja centrum miasta. Prace podzielone zostaną na etapy, […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Masz budynek na obszarze rewitalizacji? Poznaj instrumenty wsparcia

Jednym z projektów rewitalizacyjnych w naszym mieście jest projekt pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych” wpisany na listę projektów podstawowych. Celem tego projektu jest poprawa stanu budynków na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa ich wyglądu, która wpłynęłaby na polepszenie wizerunku obszaru rewitalizacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli budynków, które znajdują się na rewitalizowanym […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Trzech burmistrzów podpisze umowę na rewitalizację centrum Rawy?

Burmistrz Rawy – Piotr Irla wybrał wykonawcę rewitalizacji przestrzeni publicznej centrum Rawy Mazowieckiej. Jest to konsorcjum dwóch łódzkich firm, które zaproponowało najniższą cenę. Do podpisania umowy zostaną zaproszeni burmistrzowie, którzy rewitalizację przygotowywali. Zapewne w najbliższych tygodniach zostanie podpisana umowa na rewitalizację przestrzeni publicznej w centrum miasta (Pl. Piłsudskiego, ul. Kard. St. Wyszyńskiego, Pl. Wolności) z […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Niebawem ruszy rewitalizacja centrum Rawy. Miasto chce podpisać umowę z wykonawcą

Miasto szykuje się do podpisania umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie prac związanych z rewitalizacją centrum Rawy Mazowieckiej, czyli przede wszystkim Placu Piłsudskiego, ul. Wyszyńskiego i Placu Wolności. Lada moment ruszy długo oczekiwana rewitalizacja centrum Rawy Mazowieckiej. – Do przetargu zgłosiły się trzy firmy – informuje KochamRawe.pl burmistrz Piotr Irla. – Zgodnie […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Podłączenia do sieci gazowej na obszarze rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej

W bieżącym roku rozpoczną się prace w ramach ostatniego zadania wchodzącego w skład projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, tj. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. Zadanie to zakłada przeprowadzenie prac budowlanych, w ramach których zmianie ulegnie układ komunikacyjny w obszarze rewitalizacji. Pojawią się też nowe nasadzenia roślinne, obiekty małej architektury, a nowa […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Wygraj nawet 15 tys. zł

Jednym z projektów realizowanych w ramach procesu rewitalizacji jest projekt pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Jego celem jest poprawa stanu zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa estetyki budynków. W ramach realizacji tego projektu będą stopniowo uruchamiane instrumenty finansowe przeznaczone dla właścicieli budynków. Jednym z nich jest konkurs na najładniejszą […]

Czytaj więcej