Categories HISTORIA

Kaplica pw. Św. Krzyża na Osadzie Dolnej w Rawie

Kaplica pod wezwaniem Świętego Krzyża na Osadzie Dolnej ma niezwykle bogatą historię. Wokół niepozornego budynku krąży wiele interesujących legend, które na pewno jak wszystkie legendy posiadają ziarno prawdy. Data widniejąca na elewacji kaplicy może być informacją niezwykle mylącą tak dla turystów jak i historyków amatorów. Większość informacji, które udało nam się zgromadzić pochodzi z legend. […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Kościół pw. Św. Ducha. Parafia Ewangelicko-Augsburska

Wokół kościoła Świętego Ducha krąży wiele, często nie mających nic wspólnego z rzeczywistością, opowieści. Niektóre osoby twierdzą, że kościół ten pełnił swego czasu funkcję synagogi, a wokół niego grzebani byli Żydzi. Takie domysły wywołane są prawdopodobnie lokalizacją kościoła w pobliżu dzielnicy Żydowskiej. Historia z cmentarzem ma również w sobie ziarno prawdy, gdyż w dawnych czasach […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Mały kościółek oo. Pasjonistów w Rawie

Historia barokowego kościoła oo. Pasjonistów jest jeszcze bardzo słabo znana. Niemalże wszystkie dokumenty dotyczące tego miejsca i świątyni zaginęły po kasacie zakonu ojców Augustianów, którzy byli w Rawie od ufundowania na miejscu dzisiejszej świątyni pierwszego kościoła i klasztoru. Jeszcze przed przyjęciem chrztu na tym miejscu znajdowała się kaplica misyjna założona przez uczniów świętego Cyryla i […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Duży kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wraz z przylegającym do niego klasztorem pojezuickim został ufundowany przez bp. Kujawskiego Pawła Wołuckiego z braćmi. W 1613 roku bp. Wołucki sprowadził do Rawy oo. Jezuitów i osadził ich przy kościele pw. Św. Piotra i Pawła (nieistniejący już kościół zlokalizowany był na miejscu dzisiejszego banku PKO BP – przy […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Więźniowie Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie

“Ogromne reszty murów i baszty zamku Rawskiego słusznie nazwać można kolizeum polskim. Szanowny ten zabytek, który śmiało równać się może pysznym ruinom dzieł olbrzymich zbudowany na kępie umyślnie sypanej, wśród trzęsawisk, stoi teraz poszarpany od psotnej ręki, dowodząc zarazem wielkość swych twórców, a nikczemności ich potomków.” To opis rawskiego zamku z publikacji pt. “O upadku […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Zamek Książąt Mazowieckich

Najstarszą budowlą na terenie Rawy Mazowieckiej są pozostałości gotyckiego zamku warownego, wybudowanego prawdopodobnie w okresie władania mazowszem króla Kazimierza Wielkiego w latach 1355-1370. Budowla położona została na planie nieregularnego prostokąta (prawdopodobnie z czterema wieżami) w widłach rzeki Rawki i Rylki, od strony miasta oddzielona sztucznym kanałem. Zamkowe mury o początkowo miały wysokość około 8 metrów. […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Dzieje miasta Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka to jedno z najstarszych miast w Polsce, a na pewno na Mazowszu. Pierwsze plemiona osiedlały się na tutejszych ziemiach już w epoce kamienia. Najwspanialszym znakiem dawnej świetności miasta są ruiny gotyckiego zamku, wybudowanego prawdopodobnie w okresie władania Mazowszem Kazimierza Wielkiego. Najstarsze ślady osadnictwa z terenu Rawskiego pochodzą z końca fazy starszego okresu epoki […]

Czytaj więcej