Categories Miasto

Budżet miasta Rawa Mazowiecka na ten rok do zmiany

Od kilkunastu tygodni świat walczy z koronawirusem. Skutki tej batalii dotykają Polskę i każdego z nas osobiście. Samorząd również odczuwa już wpływ niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych spowodowanych epidemią. Stąd trwają prace nad rekonstrukcją budżetu miasta na bieżący rok.

Spodziewamy się, że dochody własne będą niższe niż zakładane.

Wobec tego planujemy:

1. dokonać zmiany priorytetów w inwestycjach: część zadań zostanie przesuniętych na kolejne lata. Realizowane będą przede wszystkim inwestycje już zakontraktowane i te, z dofinansowaniem zewnętrznym.

2. przeprowadzić racjonalizację wydatków na oświatę, ale z zachowaniem dotychczasowego wysokiego standardu nauczania.

Ceny usług komunalnych

Jednocześnie deklarujemy utrzymanie cen usług komunalnych na obowiązującym w tym roku poziomie. Dotyczy to więc opłat za wodę, ścieki i odbiór odpadów. Szczególnie istotne jest to w przypadku śmieci. Cena, którą płacą rawianie, wynosząca 12,50 zł za osobę miesięcznie, jest jedną z najniższych, jeżeli nie najniższą w regionie.

Dołożymy starań, żeby budżet miasta był w stanie sprostać sytuacji społecznej i gospodarczej wywołanej epidemią, jak również zapowiadanemu przez rząd nadchodzącemu kryzysowi.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author