Categories HISTORIA

Drewniany kościół w Boguszycach

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Boguszycach. Wojciech Rawicz Boguski, starosta stromecki, wybudował w 1558 roku w swoim dziedzicznym majątku, kościół modrzewiowy i wyposażył go w cenne malowidła i rzeźby. Polichromia kościoła uznawana jest za najcenniejszy zabytek sztuki w regionie. Boguszycka świątynia została wpisana także na światowa listę zabytków UNESCO. Boguszyce znajdują się tuż obok Rawy […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Ratusz w Rawie Mazowieckiej

Wzrost dochodów miejskich pozwolił na przystąpienie do realizacji projektu wybudowania w 1822 roku ratusza. Został on zlokalizowany w środku południowej połaci rynku, o czym zadecydowały czynniki ekonomiczne. Projekt ratusza wykonał Bonifacy Witkowski. Budynek jest dwukondygnacyjny, położony na planie litery L, z fasadą od strony rynku i skrzydłem od dawnej ulicy Senatorskiej. Obszerna wnęka w frontowej […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Zbroja z rawskiej legendy w kościelnej krypcie

Stare budowle kryją w swych wnętrzach wiele interesujących przedmiotów i wiąże się z nimi wiele legend. Wielu ciekawostek dostarcza opasłe dzieło Jakuba Pałygi, w którym wspomina o rycerzu, którego ciało w zupełnym uzbrojeniu zostało złożone w podziemiach rawskiego Kościoła. Inicjatorem powstania największego w Rawie Mazowieckiej kościoła wraz z przylegającym do niego byłym kolegium jezuickim był […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Rawskie legendy: Anielska Góra, Biała Dama…

Miasto Rawa Mazowiecka oraz jej okolice ma bardzo bogatą historię. Pierwsze pisane wzmianki o tym mieście pojawiają się już w pierwszej połowie XIII wieku. Przez te kilkaset lat istnienia naszego miasta oraz jeszcze przed jego powstaniem na ziemi rawskiej dochodziło do wielu interesujących wydarzeń. Niektóre z nich zostały odnotowane w kronikach jako fakt historyczny, inne […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Pałacyk carski w Rawie

Niewiele osób wie, iż budynek znajdujący się przy wejściu do parku miejskiego od strony placu Wolności, niegdyś końskiego rynku, jest tylko częścią budynku projektu najznakomitszych w historii Rawy architektów, a wybudowany został z przeznaczeniem na siedzibę komisji obwodowej. Podczas spacerów ulicami Rawy Mazowieckiej zastanawiamy często się nad historią naszego miasta oraz poszczególnych budynków, które mogłyby […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Historia Józefa Heymansa

Na rawskim cmentarzu znajduje się nagrobek jednego z donatariuszy Napoleona Bonapartego. Obecny nagrobek powstał znacznie później niż pochowany został Józef Heymans co nie znaczy, że początkowo ten człowiek nie posiadał zaznaczonego miejsca pochówku O osobie Józefa Heymansa, którego nagrobek znajduje się na rawskim cmentarzu wiemy niezwykle mało. Józef Stanisław Heymans urodził się 25 kwietnia 1784 […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Osada Przemysłowa w Rawie Mazowieckiej

Obszar położony pomiędzy obecną ulicą Kościuszki, a Słowackiego na zachód od ulicy Fawornej ma niezwykle bogatą i interesującą historię. Początkowo był tam kościół, później w czasie przebudowy miasta teren ten został przeznaczony na domy dla rzemieślników, obecnie znajduje się tam Liceum Ogólnokształcące oraz budynki z przeznaczeniem na działalność usługową. Nieistniejący dziś kościół świętego Stanisława, został […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Rawie Mazowieckiej

Od ponad 120 lat Ochotnicza Straż Pożarna, niegdyś ogniowa, chroni społeczeństwo rawskie przed trawiącą często dobytek całego życia siłą ognia. Nierzadko strażacy poświęcają własna życie, aby ratować innych, którzy bez ich pomocy spłonęli by w płomieniach. Należy pamiętać, iż rawska OSP jest jedną z najdłużej działających tego typu organizacji na terenie byłego województwa skierniewickiego. Wiosną […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Park w Rawie Mazowieckiej

Park miejski tworzy jedną z najpiękniejszych części miasta i dzięki temu, że w ostatnich latach został odrestaurowany można zauważyć oznaki jego dawnej świetności. Ogród spacerowy zaprojektowany w stylu angielskim utworzony został po obu stronach Rawki tuż po jej regulacji w okresie Królestwa Polskiego. W chwili obecnej park należy do Rezerwatu Przyrody Rawki. Początkowo proponowano utworzenie […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Rawskie cmentarze

Każdy chciałby być godnie pochowany, jednak nie każdy potrafi przewidzieć, co stanie się z jego grobem lub całym cmentarzem za 100 bądź 200 lat. Rawa Mazowiecka w czasie swego istnienia posiadała cztery cmentarze przykościelne, jeden żydowski oraz istniejący od 1824 roku cmentarz komunalny. Jeszcze przed przyjęciem przez Mieszka I chrztu w Rawie Mazowieckiej pracowali uczniowie […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Kaplica pw. Św. Krzyża na Osadzie Dolnej w Rawie

Kaplica pod wezwaniem Świętego Krzyża na Osadzie Dolnej ma niezwykle bogatą historię. Wokół niepozornego budynku krąży wiele interesujących legend, które na pewno jak wszystkie legendy posiadają ziarno prawdy. Data widniejąca na elewacji kaplicy może być informacją niezwykle mylącą tak dla turystów jak i historyków amatorów. Większość informacji, które udało nam się zgromadzić pochodzi z legend. […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Kościół pw. Św. Ducha. Parafia Ewangelicko-Augsburska

Wokół kościoła Świętego Ducha krąży wiele, często nie mających nic wspólnego z rzeczywistością, opowieści. Niektóre osoby twierdzą, że kościół ten pełnił swego czasu funkcję synagogi, a wokół niego grzebani byli Żydzi. Takie domysły wywołane są prawdopodobnie lokalizacją kościoła w pobliżu dzielnicy Żydowskiej. Historia z cmentarzem ma również w sobie ziarno prawdy, gdyż w dawnych czasach […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Mały kościółek oo. Pasjonistów w Rawie

Historia barokowego kościoła oo. Pasjonistów jest jeszcze bardzo słabo znana. Niemalże wszystkie dokumenty dotyczące tego miejsca i świątyni zaginęły po kasacie zakonu ojców Augustianów, którzy byli w Rawie od ufundowania na miejscu dzisiejszej świątyni pierwszego kościoła i klasztoru. Jeszcze przed przyjęciem chrztu na tym miejscu znajdowała się kaplica misyjna założona przez uczniów świętego Cyryla i […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Duży kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wraz z przylegającym do niego klasztorem pojezuickim został ufundowany przez bp. Kujawskiego Pawła Wołuckiego z braćmi. W 1613 roku bp. Wołucki sprowadził do Rawy oo. Jezuitów i osadził ich przy kościele pw. Św. Piotra i Pawła (nieistniejący już kościół zlokalizowany był na miejscu dzisiejszego banku PKO BP – przy […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Więźniowie Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie

“Ogromne reszty murów i baszty zamku Rawskiego słusznie nazwać można kolizeum polskim. Szanowny ten zabytek, który śmiało równać się może pysznym ruinom dzieł olbrzymich zbudowany na kępie umyślnie sypanej, wśród trzęsawisk, stoi teraz poszarpany od psotnej ręki, dowodząc zarazem wielkość swych twórców, a nikczemności ich potomków.” To opis rawskiego zamku z publikacji pt. “O upadku […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Zamek Książąt Mazowieckich

Najstarszą budowlą na terenie Rawy Mazowieckiej są pozostałości gotyckiego zamku warownego, wybudowanego prawdopodobnie w okresie władania mazowszem króla Kazimierza Wielkiego w latach 1355-1370. Budowla położona została na planie nieregularnego prostokąta (prawdopodobnie z czterema wieżami) w widłach rzeki Rawki i Rylki, od strony miasta oddzielona sztucznym kanałem. Zamkowe mury o początkowo miały wysokość około 8 metrów. […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Dzieje miasta Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka to jedno z najstarszych miast w Polsce, a na pewno na Mazowszu. Pierwsze plemiona osiedlały się na tutejszych ziemiach już w epoce kamienia. Najwspanialszym znakiem dawnej świetności miasta są ruiny gotyckiego zamku, wybudowanego prawdopodobnie w okresie władania Mazowszem Kazimierza Wielkiego. Najstarsze ślady osadnictwa z terenu Rawskiego pochodzą z końca fazy starszego okresu epoki […]

Czytaj więcej