Ogłoszenia Rawa gazeta Głos Rawy kocham Rawę
Categories Powiat

Czas podsumowań… Rozmowa z burmistrzem Białej Rawskiej i wicestarostą Powiatu Rawskiego

Dożynki Powiatowe to doskonały czas, aby podsumować to, co udało się zrobić w naszych Małych Ojczyznach. Rozmawiamy o tym z Wacławem Jackiem Adamczykiem  – Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska oraz z Jackiem Otulakiem – wicestarostą rawskim.

PROGRAM DOŻYNEK POWIATOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ tutaj

Wacław Jacek Adamczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska

 

KochamRawe.pl: Jako gospodarz miasta i gminy Biała Rawska jak pan ocenia miniony rok?

Wacław Jacek Adamczyk: Mogłoby się wydawać, że okres od minionych dożynek był nieco lepszy od poprzednich lat. W moim przekonaniu, niestety, jest to tylko pozorna poprawa naszej sytuacji. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, przestaliśmy się tak bardzo przejmować naszymi gospodarczymi problemami. Mniej mówiło się o problemach sadowników i sprzedażą płodów rolnych czy generalnie opłacalnością produkcji rolnej. W przestrzeni publicznej od lutego temat wojny za naszą wschodnią granicą i pomocy uchodźcom zdominował wszystkie dyskusje.

My, jako samorząd, ale także mieszkańcy miasta oraz gminy, również organizowaliśmy i wciąż organizujemy pomoc dla obywateli Ukrainy. Zarówno dla tych, którzy walczą o wolność i niepodległość swojego kraju, jak i dla tych, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę, szukając bezpiecznego schronienia na terenie naszej gminy.

Jeszcze przed wybuchem wojny na terenie gminy Biała Rawska, zwłaszcza w sadach, pracowało wielu Ukraińców. Jak dziś wygląda ta sytuacja? Czy są pracownicy? Czy dużo uchodźców przebywa na terenie miasta i gminy Biała Rawska?

Na terenie naszej gminy przebywa bardzo wielu obywateli Ukrainy. Mieszkają oni w hotelu w Ossie i w poszczególnych gospodarstwach. U niektórych gospodarzy przebywa nawet po kilka ukraińskich rodzin. Aktualnie są to przede wszystkim kobiety z dziećmi i osoby starsze. Często kobiety, które nie muszą cały czas opiekować się dziećmi, pomagają naszym rolnikom w gospodarstwie czy w sadzie. Dla naszych rolników jest to duża pomoc, a dla tych kobiet możliwość dorobienia sobie w elastycznych godzinach pracy – na przykład przez kilka godzin dziennie.

Oczywiście tak duża liczba uchodźców na terenie gminy powoduje, że i na nas, jako samorządzie, spoczywają pewne obowiązki. Mówimy tu o wydaniu numeru PESEL, utworzeniu profilu zaufanego, przyjmowaniu wniosków na wszelkiego typu dopłaty i zapomogi itp.

Z jakimi problemami w tym roku borykają się rolnicy i sadownicy z gminy Biała Rawska?

Bez wątpienia największy problem, z którym borykają się rolnicy i sadownicy z naszej gminy, są wysokie ceny nawozów i środków ochrony roślin. Niektórzy rolnicy ograniczyli liczbę zabiegów agrotechnicznych w swoich sadach.

W związku z wojną i ograniczeniami handlu ze Wschodem, wielu sadowników obawia się również, że mogą wystąpić problemy ze sprzedażą zebranych płodów.

Owoców jest dużo. Wszyscy producenci nasłuchują, gdzie można będzie sprzedać owoce i sprawdzają, jak będą wyglądały możliwości eksportowe, aby nie zostać z owocami na drzewie.

Inflacja, szalejące ceny, braki wielu towarów. Z niepokojem patrzę na zbliżającą się jesień, ale też z nadzieją, że w końcu sytuacja zacznie się stabilizować.

W tym trudnym czasie przynajmniej warunki pogodowe (brak przymrozków i gradobić) oszczędziły uprawy na terenie gminy.

To prawda. Tylko nieznaczną część naszej gminy została dotknięta w tym roku gradobiciem. Niestety, plantacje, przez które przetoczyły się nawałnice, zostały niemal całkowicie zniszczone.

Większości naszych sadowników i plantatorów, przynajmniej tych, którzy specjalizują się w owocach miękkich, dotychczas sprzyja nie tylko pogoda. Również ceny są satysfakcjonujące. Mówię tu o cenach truskawki, wiśni oraz czarnej porzeczki. Obawiamy się jednak jesieni, kiedy do sprzedaży trafią jabłka, a areał tych owoców na terenie naszej gminy jest największy.

Samorząd prowadzi wiele inwestycji. Jak przebiega ich realizacja?

Dzięki środkom z programów rządowych faktycznie realizujemy szereg bardzo potrzebnych naszym mieszkańcom inwestycji. Na terenie gminy budujemy lub modernizujemy drogi, wodociągi, powstaje również budynek komunalny.

Mamy jednak problem ze znalezieniem wykonawców tych inwestycji. Zdarzają się takie ogłaszane przez nas przetargi, do których nie zgłasza się żaden oferent. Z takimi sytuacjami nie miałem jeszcze do czynienia w mojej długiej pracy samorządowej. Rozumiem oczywiście, że dziś wszystkie samorządy w Polsce realizują inwestycje drogowe i budowlane oraz zabiegają o tych samych wykonawców.

Problem jest też z kosztorysami tych inwestycji w czasach wysokiej inflacji. Często od złożenia wniosku o dotację do jej otrzymania już mija kilka miesięcy. Od podpisania umowy z wykonawcą do realizacji zadania może minąć pół roku lub rok. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co w tym czasie wydarzy się z  cenami materiałów i kosztami pracy.

Na koniec, powiedzmy o kilku najważniejszych inwestycjach zrealizowanych na terenie miasta i gminy w ostatnim czasie.

Wybudowaliśmy ponad 4,5 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Biała Rawska, ul. Topolowa – ul. Mickiewicza, ul. Kolejowa – Stara Wieś, Dańków – Byki, Pachy, Tuniki – Wilcze Piętki-Pachy. Zamontowaliśmy prasę do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w Żurawii oraz wykonaliśmy instalację fotowoltaiczną na ujęciu wody w Białej Rawskiej. Przeprowadziliśmy termomodernizację budynku przy ul. Mickiewicza 25, w którym mieszczą się: MGOPS, Ośrodek Zdrowia, ŚDS, Świetlica Środowiskowa. Zakończyliśmy modernizację sieci ciepłowniczej na osiedlu Mickiewicza. Zakończyliśmy  budowę budynku socjalnego w Błażejewicach z 6 mieszkaniami. Prowadziliśmy budowę świetlicy wiejskiej w Niemirowicach, zaś na terenie OSiR w Białej wybudowaliśmy Street Workout i tężnię solankową.

Położyliśmy nakładkę asfaltową na 11,7 km dróg, a na 2 km nawierzchnię betonową. Wybudowaliśmy chodniki w Białej Rawskiej przy ul. Kolejowa i Wojska Polskiego, Chrząszczewie i Starej Wsi, a także bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza i Polnej.

 

Jacek Otulak, wicestarosta rawski

KochamRawe.pl: Jak pan ocenia współpracę władz powiatu rawskiego z samorządami gminnymi przede wszystkim w kwestii realizowanych inwestycji?

Jacek Otulak: Od początku kadencji postawiliśmy na współpracę z samorządami powiatu rawskiego. Współpracujemy w różnych aspektach. Wspólnie organizujemy obchody świąt, uroczystości, imprezy plenerowe. Wspólnie też występujemy do władz państwowych o pieniądze na inwestycje. Mieszkańcy poszczególnych gmin, miast całego powiatu rawskiego często nawet nie wiedzą, do kogo należy konkretna droga, po której się poruszają. Chcą po prostu korzystać z dobrej infrastruktury drogowej, zadbanych oraz dobrze wyposażonych szkół, jak również korzystać z nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej. Każdy samorząd ma swoje problemy i ograniczony budżet, który nie pozwala na realizację wszystkich przedsięwzięć.

Widząc jednak potrzeby i oczekiwania mieszkańców, samorządy gminne i miejskie chętnie wraz z Powiatem Rawskim współfinansują realizację różnego typu inwestycji publicznych.

W ostatnim czasie, najlepszym tego przykładem jest rozbudowa szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej, jak również inwestycje drogowe. Mówiąc krótko, współpraca z samorządami powiatu rawskiego jest bardzo dobra. Bardzo cenię sobie współpracę i konstruktywne dyskusje z wójtami i burmistrzami, jak i z radnymi poszczególnych rad.

Na terenie gminy Biała Rawska mam też częsty kontakt z sołtysami, którzy przekazują mi postulaty i prośby mieszkańców poszczególnych sołectw. Chodzi przede wszystkim o poprawę infrastruktury dróg powiatowych. Często są to niewielkie inwestycje, takie jak np. budowa chodników. Mają jednak one bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców konkretnych miejscowości. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, w miarę naszych możliwości, staramy się właśnie takie inwestycje realizować.

Właśnie z myślą o bezpieczeństwie pieszych na terenie powiatu rawskiego powstało kilkanaście bezpiecznych przejść dla pieszych, także na terenie gminy Biała Rawska. Czy uważa pan, że spełniają one swoją funkcję?

Dopiero niedawno odebraliśmy inwestycje pod nazwą „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, ale już widać jak bardzo były one potrzebne i w jak istotny sposób wpływają one na poprawę bezpieczeństwa pieszych, ale także i kierowców, którzy widząc takie przejście, zdejmują nogę z gazu i są dużo bardziej ostrożni.

Na przykładzie gminy Biała Rawska, w której zostały wykonane trzy przejścia, widać, że były one potrzebne.

Bezpieczne, dobrze oświetlone i oznakowane, przez co widoczne z daleka przejścia wybudowaliśmy przy cmentarzu w Białej Rawskiej oraz na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z Kolejową. Na tym skrzyżowaniu został utworzony również dodatkowy pas skrętu w prawo. Pozwoliło to w znaczący sposób usprawnić ruch samochodów.

Widzimy też potrzebę budowy takich przejść w małych, wiejskich miejscowościach. Takim przykładem jest Chodnów. Przy współpracy z mieszkańcami i panią sołtys najpierw powstał chodnik, a przy budynku straży pożarnej bezpieczne, podświetlane przejście dla pieszych.

Efekt tego działania można zobaczyć na zdjęciach umieszczonych facebookowym profilu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodnowie. Na zdjęciach widać dzieci z oddziału przedszkolnego przy SP w Chodnowie, które z okazji Dnia Strażaka odwiedziły strażaków OSP, korzystając właśnie z bezpiecznego przejścia.

Samorządy naszego powiatu się zmieniają. Dzięki rządowym dotacjom prowadzonych jest wiele inwestycji. Wszystkie są istotne, ale na które z nich pan zwróciłby szczególną uwagę?

Uwzględniając ostatnie wydarzenia, czyli epidemię koronawirusa, najważniejszą inwestycją w powiecie rawskim jest rozbudowa szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Pierwszy etap rozbudowy jest już bardzo zaawansowany i powinien zakończyć się do końca roku. Polega on na budowie budynku dwukondygnacyjnego z przeznaczeniem na blok operacyjny i OIT wraz z niezbędnym wyposażeniem. Planujemy również budowę następnego budynku trzykondygnacyjnego, w którym znajdować się będą odziały: jednego dnia, chirurgii ogólnej i oddział ginekologiczny.Pozwoli to również utworzyć oddział geriatrii i opieki długoterminowej. Planowana jest również budowa małego budynku przylegającego do całego kompleksu szpitalnego, w którym będzie znajdował się rezonans magnetyczny.

Nie wszystkie samorządy otrzymały wsparcie na realizację wszystkich zaplanowanych inwestycji. Na które inwestycje, pana zdaniem, przydałyby się jeszcze pieniądze?

Poprawa infrastruktury drogowej jest niezbędna dla rozwoju powiatu rawskiego. Jako samorząd powiatowy, poza wnioskiem o dotację na rozbudowę szpitala, składaliśmy dwa ważne wnioski na poprawę dostępności do dróg krajowych i wojewódzkich na terenie powiatu rawskiego oraz na poprawę stanu technicznego wiaduktów nad Centralną Magistralą Kolejową. Oba wnioski są bardzo ważne, niestety nie otrzymaliśmy żadnych środków na ten cel. Mamy nadzieję, że przy następnym naborze wniosków i podziale dotacji dla samorządów, zostaną one uwzględnione. Realizacja tych inwestycji będzie miała duży wpływ na rozwój powiatu rawskiego.

Dla rozwoju gminy Biała Rawska jak i powiatu rawskiego bardzo istotna jest też budowa obwodnicy Białej Rawskiej, a także przystanku kolejowego na Centralnej Magistrali Kolejowej, o który zabiegamy już od wielu lat.

Działa pan również w Związku Sadowników RP – jakie są w tym roku nastroje sadowników?

Staram się działać na rzecz rolników i sadowników również w Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego i w Komisji Rolnictwa w Powiecie Rawskim.

Jednym z działań, które udało nam się zrealizować jest możliwość zatrudnienia cudzoziemców i ubezpieczenia ich w KRUS, co znacząco obniżyło koszty dla rolników i sadowników zatrudniających w swoich gospodarstwach cudzoziemców.

Drugim projektem, który udało nam się przeforsować, jest możliwość przejścia na emeryturę bez przepisywania całego gospodarstwa. Chcemy również wprowadzić tanie ubezpieczenie od wszystkich szkód w rolnictwie.

Jeżeli pyta pan o nastroje na wsi, to są one bardzo słabe. Ceny produktów wyprodukowanych przez rolników są takie same od dwudziestu lat, a koszty produkcji bardzo wzrosły, szczególnie w ostatnim roku.

Czego życzy pan rolnikom i sadownikom z terenu gminy Biała Rawska oraz całego powiatu rawskiego?

Z okazji Dożynek Powiatowych, dziękując za trud pracy, za chleb, który gości na naszych stołach – łączę najlepsze życzenia, wielu sukcesów, pełnej satysfakcji z zarządzania dobrami ziemi oraz szczęścia i udanych zbiorów w przyszłym roku, co pozwoli na stworzenie warunków do godnego życia oraz rozwoju Waszych gospodarstw.

 

REKLAMA

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author