Ogłoszenia Rawa gazeta Głos Rawy kocham Rawę
Categories Miasto

Czy rawska młodzież jest zainteresowana funkcjonowaniem samorządu terytorialnego?

Z Marysią Zimecką – przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta i Bogdanem Batorkiem – dyrektorem szkoły w Cielądzu i autorem pytań w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, rozmawiamy o tym, jaką wiedzę posiadają młodzi mieszkańcy naszego miasta o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i czy w ogóle się nim interesują.

Wyniki Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym znajdziecie tutaj>>>

KochamRawe.pl: Jaki jest cel corocznego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym?

Marysia Zimecka: Celem corocznej organizacji konkursu o Samorządzie Terytorialnym jest poszerzenie oraz sprawdzenie wiedzy młodzieży z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie, ale i z zakresu świadomości samorządowej, która powinna być niezwykle istotna dla obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.
Tego rodzaju konkursy mają nam uświadomić i pobudzić do jeszcze aktywniejszego pogłębienia tej wiedzy.

W minionym miesiącu Młodzieżowa Rada Miasta przeprowadziła już IX edycję tego konkursu. Formuła się jeszcze nie wyczerpała?

Jako, że to już IX edycja tego konkursu, mogę powiedzieć, że cieszymy się niesłabnącym zainteresowaniem naszych rówieśników, którzy co roku wychodzą zaskoczeni. O brak monotonności dba pan Bogdan Batorek, który jest autorem pytań testowych.

Z którymi pytaniami uczestnicy konkursu mieli najwięcej problemów?

Po tegorocznym sprawdzaniu arkuszy konkursowych, odnoszę wrażenie, że najtrudniejszymi zadaniami były pytania autorstwa pana burmistrza Piotra Irli, pani przewodniczącej Rady Miasta Grażyny Dębskiej oraz radnej pani Celiny Szczur. Była to również nowość, ponieważ pierwszy raz pytania były od kogoś innego niż pan Bogdan Batorek.

Czy młodych ludzi interesuje jak funkcjonuje samorządu terytorialnego – zarówno pod względem teorii oraz aktów prawnych jak i praktyki, czyli tego co dzieje się w naszym mieście, powiecie, w jaki sposób zapadają konkretne decyzje…?

Mogę to wywnioskować po obecność na naszym konkursie, że młodzi ludzie interesują się funkcjonowaniem oraz pracą w samorządzie, dlatego, że cieszy się popularnością, pojawiają się również nowe twarze. Można to również porównać do Młodzieżowej Rady Miasta, gdzie przed wyborem nas, naszej kadencji było sporo chętnych na miejsca, na których dzisiaj jestem ja i radni Młodzieżówki.

Praca w Młodzieżowej Radzie Miasta to dobry pomysł na rozpoczęcie swojej przygody z samorządem?

Uważam, że tak. Jest to dobry początek dla osób chcących angażować się w życie społeczeństwa. Praca w Młodzieżowej Radzie Miasta uczy również odpowiedzialności za własną pracę, pracę swoich koleżanek i kolegów. Czasami oczywiście pojawia się stres związany z organizacją wydarzeń, bo niekiedy pojawiają się komplikacje, lecz do tej pory udało nam się wszystko zrealizować zgodnie z planem. Jest to naprawdę ciekawe doświadczenie.

Jakie inicjatywy w najbliższym czasie planuje przeprowadzić MRM?

W najbliższym czasie będziemy organizować Rawskie Wietrzenie Szafy, które w ubiegłym roku cieszyło się dużym zainteresowaniem, przy okazji zapraszamy na tegoroczną edycje, która odbędzie się 25 maja 2019 roku. Więcej szczegółowych informacji pojawi się na naszej „facebookowej” stronie.

Kiedy kolejne wybory do MRM i jak zachęciłabyś swoich młodszych kolegów i koleżanki do tego, aby wzięli w nich udział?

Co do tegorocznych wyborów Młodzieżowej Rady Miasta, nadchodzą one wielkimi krokami, bo to już we wrześniu tego roku. Przyszłym kandydatom, mogę powiedzieć, żeby nie bali się zgłaszać swojej kandydatury oraz żeby czerpali radość z pracy na rzecz naszego miasta i naszej rawskiej młodzieży.


KochamRawe.pl: Uczestnicy IX edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym twierdzą, że pytania były trudne. Jest pan ich głównym autorem. Czy rzeczywiście młodzieży jest potrzebna tak szczegółowa, ustawowa wiedza dotycząca funkcjonowania samorządu?

Bogdan Batorek: Celem konkursu jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i systemu wartości demokratycznych. Zależy mi na zainteresowaniu młodzieży wiedzą o samorządzie oraz przygotowaniu jej do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Uczestnicy konkursu przez te wszystkie edycje nauczyli mnie, że ich wiedza na temat funkcjonowania samorządu jest ogromna. Staram się, by nie czuli się zawiedzeni zbyt łatwym konkursem. Pytania konstruuje tak, by uczniowie, którzy przygotowywali się do konkursu, mieli przeświadczenie, iż ich wiedza jest dobrze zweryfikowana.

Pewnie na co dzień tak szeroka wiedza nie jest niezbędna do życia, ale wysoki poziom prezentowany przez uczniów w konkursie niejako wymusza na mnie odpowiedni poziom pytań.

Pracuje pan z młodzieżą. Czy „statystyczny” uczeń gimnazjum lub liceum posiada choćby podstawową wiedzę dotyczącą samorządu i kompetencji poszczególnych jego organów?

Podstawowa wiedza dotycząca samorządu i kompetencji poszczególnych jego organów jest zawarta w podstawie programowej z wiedzy o społeczeństwie zarówno w szkole ponadgimnazjalnej, jak i gimnazjum i ósmej klasie szkoły podstawowej. Te zagadnienia są więc wprowadzane przez nauczycieli na lekcji WOS-u. Oczywiście konkurs w ogromnym stopniu poszerza tę wiedzę.

Czy współczesna młodzież chce się angażować w życie publiczne? Czy pana uczniowie planują działalność samorządową?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo zdarzają się jednostki, które tą tematyką się interesują. Wydaje mi się, że na przestrzeni lat młodzież coraz mniej jest zainteresowana angażowaniem się w sprawy samorządowe. Niestety wydaje mi się, że to nasza – „dorosłych”, wina. Idea działalności społecznej jest w mojej ocenie mocno wypaczona, a model społecznika jest dla dzisiejszej młodzieży coraz mniej zrozumiały.

Pan sam był radnym. Pracuje Pan w szkole publicznej, a więc podległej samorządowi. Jak ocenia Pan wiedzę radnych i kandydatów na radnych (wszak pół roku temu mieliśmy wybory) różnych szczebli samorządu?

Nie śmiałbym oceniać wiedzy samorządowców. Żałuję tylko, że przez te dziewięć lat (a więc już trzecią kadencję), kiedy był organizowany konkurs, żaden z samorządowców nie chciał sprawdzić swojej wiedzy, nawet tak „po cichu” dla własnej satysfakcji. Ale może teraz? Zestawy konkursowe z poprzednich lat czekają.

Dlaczego warto interesować się życiem swojego samorządu lokalnego i w miarę możliwości czynnie w nim uczestniczyć, nie tylko oddając głos raz na cztery, a teraz pięć, lat?

Oczywiście warto interesować się najbliższym otoczeniem. To samorząd różnego szczebla odpowiada za nasze codzienne życie, nawet może bardziej niż rząd. Wychodząc codziennie z domu spotykamy się z większymi bądź mniejszymi sukcesami bądź porażkami naszej lokalnej władzy. Po prostu lepiej wiedzieć, kto za co odpowiada, jakie ma kompetencje, jakie możliwości, by chwalić bądź mieć pretensje do działań właściwej władzy. Dziś coraz więcej zadań spada na samorządy, więc w coraz szerszym stopniu kształtują one naszą rzeczywistość.

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author