Categories Powiat

Jolanta Popłońska i Andrzej Romańczuk starostami tegorocznych Dożynek Powiatowych w Rawie

Starostami tegorocznych Dożynek Powiatu Rawskiego są: Jolanta Popłońska – dyrektor ZSP w Białej Rawskiej i Andrzej Romańczuk – dyrektor ZSP im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

KUP KSIĄŻKĘ z opowiadaniami o Ziemi Rawskiej “Pewnego razu w Rawie…” (w Empiku)>>>

Rozmowa ze starościną dożynkową, Jolantą Popłońską, dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Czy na przestrzeni lat, młodzieży, zainteresowanej zdobyciem zawodu, pozwalającego pozostać na wsi, by prowadzić i rozwijać gospodarstwa rodziców przybywa, czy ubywa?

Na przestrzeni lat liczba uczniów w naszej placówce utrzymuje się na podobnym poziomie. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki technik ogrodnik, technik informatyk, technik ekonomista. Większość młodzieży kształcącej się w zawodzie technik ogrodnik pochodzi z gmin typowo sadowniczych: gmina Błędów i Belsk Duży w powiecie grójeckim, woj. mazowieckiego oraz gm. Sadkowice i Biała Rawska w pow. rawskim. Cieszymy się również zainteresowaniem ze strony uczniów z tak odległych powiatów jak np. powiat przysuski.

Współczesny rolnik, sadownik, ogrodnik, to nie tylko osoba doskonale znająca się na uprawie roślin, ale może przede wszystkim to przedsiębiorca, dlatego potrzebne są również umiejętności zdobyte w technikum handlowym czy ekonomicznym…

Oczywiście zgadzam się z tym stwierdzeniem, dlatego też młodzież kształcąca się w zawodzie ogrodnika, ma możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych praktyk, dodatkowych szkoleń i kursów w ramach projektów unijnych prowadzonych w naszej placówce w skład których wchodzą zagadnienia związane z ekonomią, handlem i przedsiębiorczością.

Jakie są potrzeby edukacyjne przyszłych rolników, sadowników, ogrodników, plantatorów? Czego oni oczekują dziś od szkoły, którą Pani kieruje?

Młodym ludziom uczęszczającym w naszej placówce do klas ogrodniczych staramy się przekazywać niezbędną i aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, mając nadzieję iż spełni to ich edukacyjne oczekiwania. Dodatkowo młodzież uczestniczy w spotkaniach organizowanych w pokazowych spotkaniach ogrodniczych. Elastycznie odpowiadając na rosnące potrzeby rynku stale współpracujemy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, SGGW w Warszawie oraz gospodarstwem „Sad Rokicki”.

Zapewne znaczna część uczniów po ukończeniu Zespołu Szkół w Białej Rawskiej wybiera się na wyższe studia do dużych miast. Jakie kierunki najczęściej wybierają i czy po studiach wracają do rodzinnych gospodarstw, by je rozwijać, ulepszać, powiększać?

Oczywiście, około 85% naszych absolwentów wybiera się na studia wyższe, z zamiarem powrotu do rodzinnych gospodarstw w celu ich ulepszenia i unowocześnienia, a także w niektórych przypadkach w ramach ich gruntownej restrukturyzacji. Nasi absolwenci mają również możliwość pogłębienia swojej wiedzy w ramach Kursów Kształcenia Zawodowego organizowanych w naszej placówce w zawodach ogrodnik i technik ogrodnik.

 

Jolanta Popłońska od 2007 roku jest dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, w skład którego wchodzą technika kształcące w zawodach: technik ogrodnik, technik ekonomista, technik informatyk oraz szkoła branżowa w zawodach ogrodnik, sprzedawca, cukiernik. Jest mężatką, ma dwóch synów i dwuletnią wnuczkę Julkę. Pochodzi z rodziny rolniczej, zamieszkałej od lat w miejscowości Podsędkowice w gminie Biała Rawska. Ukończyła studia magisterskie na kierunku oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe z zakresu informatyki. Obecnie mieszka w mieście Biała Rawska. W 2017 została Dyrektorem Roku 2016/2017 w powiecie rawskim.
W roku 2018 placówka, którą kieruje zdobyła tytuł Złotej Szkoły w rankingu Perspektywy 2018.

 

Rozmowa ze starostą dożynkowym, Andrzejem Romańczukiem, dyrektorem ZSP im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

Jak dużo uczniów Pana szkoły wybiera kierunki rolnicze? Które kierunki są aktualnie najpopularniejsze?

Obecnie w szkole najwięcej uczniów kształci się w liceum ogólnokształcącym. Kształcenie związane z rolnictwem uczniowie podejmują w technikum w zawodzie technik agrobiznesu. Zawód ten świadomie wybierają uczniowie, którzy chcą zdobyć pełne kwalifikacje rolnicze i prowadzić gospodarstwo rolne oraz firmy działające w sektorze rolniczym. Część absolwentów (około 50%) podejmuje dalsze kształcenie na uczelniach rolniczych.

Jak wygląda nowoczesne kształcenie przyszłych rolników?

Oprócz teorii uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne. Odbywają staże w nowoczesnych gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach rolniczych. Od kilku lat najlepsi uczniowie w ramach unijnego programu Erasmus wyjeżdżają na staże do krajów Europy Zachodniej, gdzie mają możliwość zapoznania się z tamtejszymi przedsiębiorstwami rolniczymi. Korzystamy też z programów unijnych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Ze środków tych wyposażamy szkołę w nowoczesny sprzęt, a uczniowie zdobywają nieodpłatnie dodatkowe kwalifikacje przydatne w gospodarstwach, m. in. prawo jazdy kat. T, kurs kombajnisty, kurs chemizacyjny, operator wózków widłowych.
Uczniowie wyjeżdżający na staże zagraniczne przede wszystkim podpatrują nowoczesne technologie w produkcji rolnej, które w przyszłości chcą wprowadzić w swoich gospodarstwach. Obecnie nasze najlepsze gospodarstwa rolne już tak bardzo nie różnią się od gospodarstw w Europie zachodniej, szczególnie gospodarstwa sadownicze.

Gdybyśmy mieli scharakteryzować współczesnego, nowoczesnego i wykształconego rolnika, sadownika, plantatora, to jaki byłby to człowiek? Jaka wiedzę powinien posiadać i jak myśleć o swoim gospodarstwie?

Współczesny, nowoczesny rolnik powinien mieć przede wszystkim otwarty umysł. Obecnie rolnik jest przedsiębiorcą i taki jest cel kształcenia technika agrobiznesu. Agrobiznes to szeroka dziedzina łącząca tradycyjnie pojmowane rolnictwo z nowoczesną przedsiębiorczością. Nowoczesny rolnik powinien umieć odnaleźć się w warunkach gospodarki rynkowej i korzystać z programów unijnych, tego uczymy w naszej szkole. Ważne jest też to by współczesny rolnik rozumiał jaką ważną społecznie pełni rolę, że spoczywa na nim odpowiedzialność za jakość produktów, którymi wszyscy się żywimy.

Andrzej Romańczuk od 1990 roku jest dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta. Pochodzi z województwa podlaskiego. W Rawie Mazowieckiej mieszka od 35 lat. Ma żonę Lidię, dwóch synów: Arkadiusza i Miłosza, synową Agnieszkę i wnuka Aleksandra. Jest absolwentem wydziału rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), gdzie w 1983 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa. W tym samym roku rozpoczął pracę w ówczesnym Zespole Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej jako nauczyciel przedmiotów zawodowych (mechanizacja rolnictwa i produkcja roślinna).

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author