Categories Powiat

Kolej Rogowska tylko dla turystów, czy wrócą regularne połączenia i przewozy pasażerskie?

O tym, czy “wąskotorówka” będzie obsługiwać tylko kursy turystyczne, czy Kolej Rogowska zostanie włączona do regularnych przewozów osób w ramach publicznego transportu zbiorowego i będzie można nią dojechać do szerokotorowej kolei w Rogowie, zdecydują sami mieszkańcy gmin, przez które przebiega linia kolejki.

Niebawem, na temat przyszłości Kolei Rogowiskiej, w specjalnym badaniu, będą mogli się wypowiedzieć sami mieszkańcy. Planowane badania mają określić potrzeby i oczekiwania pasażerów, mieszkańców położonych przy trasie kolei gmin: Rogów, Jeżów, Głuchów, Rawa Mazowiecka, Regnów, miasta Rawa Mazowiecka oraz miasta i gminy Biała Rawska. Są częścią projektu pod nazwą „Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała” i pozwolą przygotować opracowanie eksperckie określające szczegóły dalszego funkcjonowania Kolei Rogowskiej. Opracowanie, wykonywane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego WŁ, dotyczy kilku wariantów m.in. wykorzystania kolei tylko do przewozów turystycznych, ale również przywrócenia codziennych połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego z wyższymi prędkościami i atrakcyjnymi czasami przejazdu, zarówno w ramach samej linii wąskotorowej, jak i w skomunikowaniu z normalnotorowymi pociągami ŁKA. To ostatnie rozwiązanie zapewni mieszkańcom gmin, przez które przebiega linia kolei, połączenie ze stolicą naszego regionu.

– Jako samorząd, od lat, konsekwentnie, budujemy siatkę połączeń w ramach transportu zbiorowego w całym Łódzkiem. Chcemy, aby na mapie naszego województwa nie było miejscowości wykluczonych komunikacyjnie. Teraz będziemy sprawdzać, w jakim stopniu możemy w tym celu wykorzystać Kolej Rogowską, która dodatkowo jest jedną z atrakcji turystycznych naszego regionu – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, który zachęca mieszkańców do udziału w badaniach. – Dzięki temu poznamy potrzeby i pomysły pasażerów, a to najważniejszy kierunek działania, bo przecież robimy to wszystko dla Państwa.

Istniejąca od 107 lat, licząca blisko 50 km linia kolejowa łączy Rogów z Rawą Mazowiecką i Białą Rawską. Do 2001 roku linia funkcjonowała w systemie pasażerskiego transportu publicznego. Po tej dacie, w ramach restrukturyzacji polskiej sieci kolejowej, wyłączano z eksploatacji poszczególne odcinki linii lokalnych. Od 20 lat Kolej Rogowska służy już tylko turystom. Jej operatorem jest organizacja pozarządowa – Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych (FPKW), a wszystkie pociągi prowadzone są obecnie wyłącznie z użyciem zabytkowego taboru.

Na szersze wykorzystanie możliwości kolejki liczy m.in. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

– Postępująca degradacja Kolei Rogowskiej sprawia że jej dalsze funkcjonowanie jest dziś zagrożone. Prowadzona obecnie wielostronna współpraca z UMWŁ oraz FPKW pozwala mieć nadzieję, że uda zapewnić szersze wykorzystanie tego wyjątkowego środka transportu – podkreśla Katarzyna Zagajewska, dyrektor wydziału infrastruktury ze Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Jak z kolei przypomina Adam Wawrzyniak, prezes zarządu FPKW, w krajach sąsiadujących z Polską, koleje wąskotorowe z powodzeniem wykonują regularne przewozy pasażerskie jako element sieci transportowej regionów.

Wykonawcą badania oraz opracowania eksperckiego jest spółka Multiconsult Polska sp. z o.o., a cały projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

– Projekt realizowany dla Kolei Rogowskiej jest pierwszym przedsięwzięciem dla linii kolejowej o prześwicie toru mniejszym niż 1 435 mm. Jest to więc zadanie nowatorskie i wymagające nieszablonowego podejścia – przyznaje Przemysław Panek z Multiconsult Polska.

REKLAMA

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author