Categories Powiat

Nowi – starzy dyrektorzy powiatowych szkół i placówek oświatowych

Podczas tegorocznych wakacji powiat rawski przeprowadził konkursy na dyrektorów podległych placówek oświatowych. Niespodzianek i zmian personalnych praktycznie nie było – poza jedną.

Jolanta Popłońska została dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej.

Anna Gos – Bartosiewicz pokieruje Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej.

Arkadiusz Woszczyk –został dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej.

Radosław Kaźmierczak został dyrektorem Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

Andrzej Romańczuk został dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

Ponadto Józef Matysiak – Starosta Rawski wręczył akty mianowania nauczycielom, którzy dniu 17 sierpnia 2022 r. zdali egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

Anna Winnicka – pedagog szkolny w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej

Dorota Joanna Milewska – nauczyciel w L.O. im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej

Zbigniew Gawrzydek – nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej;

Renata Jaskóła – nauczyciel w Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author