Categories Miasto

Program Czyste Powietrze – pytania i odpowiedzi

Miasto Rawa Mazowiecka aktywnie włącza się w promocję i pomoc w realizacji rządowego „Programu Czyste Powietrze”, którego realizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pracownicy Biura Rewitalizacji Miasta – Pl. Piłsudskiego 4 w Rawie Mazowieckiej, pokój nr 9, 21 oraz 18, udzielają wyjaśnień i pomocy w przybliżeniu zasad i możliwości skorzystania z przedmiotowego programu. W biurze podawczym Urzędu Miasta (budynek główny) Pl. Piłsudskiego 5, znajdują się materiały informacyjne, kontakty telefoniczne i mailowe do pracowników WFOŚiGW w Łodzi oraz poglądowe wnioski do pobrania i zapoznania się z nimi.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem z Państwa strony ww. programem i wieloma pytaniami kierowanymi do nas, poniżej przedstawiamy Państwu pytania i odpowiedzi na nie, uzyskane w drodze konsultacji z pracownikami WFOŚiGW w Łodzi.

1. Czy informacja o wielkości gospodarstwa rolnego wymagana jest na jakiś konkretny dzień?

Dochód we wniosku należy wskazać za rok 2018 (jeżeli wielkość gospodarstwa w tym okresie się zmieniała, to w celu poprawnego obliczenia wysokości dochodu, należy ten fakt wykazać).

2. Czy w przypadku rozbudowy budynek będzie traktowany jako budynek istniejący z możliwością wnioskowania o pełny zakres czy jako budynek nowo budowany i tylko na wymianę źródła? Czy część rozbudowywana też może być objęta dotacją na ocieplenie?

W przypadku rozbudowy należy wskazać we wniosku, że jest to budynek istniejący, z zastrzeżeniem, że dla „starej” części obowiązują koszty jak dla budynków istniejących, natomiast dla „nowej” części jak dla budynków nowo budowanych.

3. Czy instalacja wewnętrzna jest kosztem kwalifikowanym przy wymianie pieca np. na biomasę (chodzi o budynek rozbudowywany)?

Modernizacja instalacji wewnętrznej w „starej” części budynku – tak, w „nowej” montaż instalacji już kosztem kwalifikowanym nie będzie, tak jak w budynkach nowo budowanych.

4. Na działce budowlanej docelowo mają być 2 budynki. Jeden budynek stary obecnie ogrzewany piecem niespełniającym wymagań programu i drugi budynek nowo budowany. Czy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek?

Nie można złożyć wniosku jednocześnie na dom nowo budowany i na istniejący, ponieważ są inne progi dochodowe.

5. Czy nieruchomość z niewydzielonymi lokalami (kamienica 2-lokalowa oraz z częścią usługową) i dwoma źródłami ciepła jest kwalifikowana do programu?

Należy zweryfikować, czy budynek spełnia wymagania programu, tj. czy powierzchnia usługowa nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku oraz czy lokale są wynajmowane, ponieważ wynajem na cele mieszkalne należy traktować na równi z prowadzeniem działalności gospodarczej.

6. Właściciel budynku prowadzi działalność gospodarczą i dodatkowo osiąga dochód z tytułu gospodarstwa rolnego. Która tabela na dofinansowanie będzie obowiązująca?

Wnioskodawca zaznacza, że jest podatnikiem. Obowiązuje tabela nr 2.

7. Ile lokali może być wydzielonych w budynku jednorodzinnym (z wyodrębnioną księgą wieczystą), aby budynek był uważany za jednorodzinny?

Maksymalnie 2 lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy:
Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

8. Czy przy instalowaniu pompy ciepła w budynku nowobudowanym lub przy wymianie dotychczasowego źródła ciepła na pompę ciepła w budynku istniejącym, przysługuje dotacja, czy tylko pożyczka?

Pompa ciepła jest objęta dotacją – koszt kwalifikowany, od którego liczy się dotację to do 30 tys. za pompę powietrzną i do 45 tys. za gruntową. Jeśli dochód roczny Wnioskodawcy przekracza 125.528 zł, dla istniejącego budynku możliwe jest dofinansowanie tylko w formie pożyczki.

9. Czy można otrzymać dofinansowanie przy wymianie pieca gazowego lub olejowego na nowy?

Przy wymianie pieca gazowego lub olejowego dofinansowanie nie przysługuje.

10. Kiedy trzeba zamontować źródło ciepła w nowo budowanym budynku, aby można było uzyskać dofinansowanie?

Koszty są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia i montażu źródła ciepła do 31 grudnia 2019 r.

11. Czy przedsięwzięcie może zostać zakończone przed złożeniem wniosku?

Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed złożeniem wniosku. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30 czerwca 2019 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r., z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą zostać wykonane wcześniej.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author