Categories Miasto

Rewitalizacja zabytkowego centrum Rawy – zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Inwestycja objęła bardzo duży teren zdegradowanego centrum, place Piłsudskiego i Wolności, połączone na końcach przekątnych ulicą Wyszyńskiego oraz uzupełniający je układ ulic przyległych: Armii Krajowej, Przechodnią, Kopernika, Mickiewicza, Krakowską, Warszawską, Łowicką, Ziemowita, Krzywe Koło i Zamkową.

Na tym obszarze zostały wykonane: prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane, prace związane z energooszczędnym oświetleniem, prace budowlane związane z przebudową dróg lokalnych z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, prace związane z zagospodarowaniem terenów rekreacji i terenów zielonych, montażem obiektów małej architektury oraz instalacją monitoringu.

Infrastruktura w centrum miasta została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a inwestycja została zrealizowana na obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej miasta Rawa Mazowiecka.

Dodatkowo, korzystając ze środków zewnętrznych przebudowane zostały ulice Miła i Kościuszki.

Fot. Foto Milejka

Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author