Categories Miasto

Skarby w centrum Rawy świadczące o ogromnej randze naszego miasta

Archeolodzy i historycy prowadzący badania w centrum Rawy Mazowieckiej mówią wprost – znaleźliśmy prawdziwe skarby, które świadczą o ogromnej randze Rawy i rzucają nowe światło na wspaniałą historię miasta. W ostatnim czasie odkopano pozostałości starego ratusza, karczmy i murowanych kamienic. – Odnalezione przez nas pozostałości kultury materialnej wybitnie świadczą o olbrzymiej randze Rawy, która była […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Wojciech Stanisław Grochowalski: Przywróćmy Rawie Rynek

Słowo rynek jest pochodzenia niemieckiego; der Ring – znaczy rynek, ulica okólna. Był wytyczany przy lokacji miasta, najczęściej na skrzyżowaniu ruchliwych dróg, schodzących się i krzyżujących w tym miejscu – jak w Rawie. Biada dziś jakiemuś turyście, który wiedząc coś o historii Rawy, o województwie rawskim, skarbie kwarcianym etc., przejeżdżając koło miasta zapragnąłby zjechać z […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Średniowieczne jatki miejskie odkopane pod ul. Krakowską w Rawie

Podczas przebudowy ulicy Krakowskiej robotnicy odsłonili dobrze zachowane fragmenty pochodzących najprawdopodobniej z XV wieku jatek miejskich – czyli dawnych sklepów zlokalizowanych przy ówczesnym rynku. Teraz na miejscu pracują archeolodzy, którzy proszą mieszkańców miasta, aby nikt nie wchodził na teren wykopalisk. Kup książkę ze zdjęciami z zakończenia Oktawy Bożego Ciała w Rawie i o historii dywanu […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Rawa pamięta o ofiarach II wojny światowej. 17.01 1945 r. zakończyła się hitlerowska okupacja

Przedstawiciele władz samorządowych pamiętają o ofiarach II wojny światowej. 17 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 na cmentarzu wojskowym złożono wiązanki i zapalono znicze. W ten sposób przedstawiciele: starostwa powiatowej, urzędu miasta, urzędu gm. Rawa i Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uczcili 75. rocznicę zakończenia okupacji Rawy Mazowieckiej przez wojska niemieckie. To właśnie 17 stycznia 1945 roku […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Ratusz w Rawie Mazowieckiej

Wzrost dochodów miejskich pozwolił na przystąpienie do realizacji projektu wybudowania w 1822 roku ratusza. Został on zlokalizowany w środku południowej połaci rynku, o czym zadecydowały czynniki ekonomiczne. Projekt ratusza wykonał Bonifacy Witkowski. Budynek jest dwukondygnacyjny, położony na planie litery L, z fasadą od strony rynku i skrzydłem od dawnej ulicy Senatorskiej. Obszerna wnęka w frontowej […]

Czytaj więcej
Categories HISTORIA

Dzieje miasta Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka to jedno z najstarszych miast w Polsce, a na pewno na Mazowszu. Pierwsze plemiona osiedlały się na tutejszych ziemiach już w epoce kamienia. Najwspanialszym znakiem dawnej świetności miasta są ruiny gotyckiego zamku, wybudowanego prawdopodobnie w okresie władania Mazowszem Kazimierza Wielkiego. Najstarsze ślady osadnictwa z terenu Rawskiego pochodzą z końca fazy starszego okresu epoki […]

Czytaj więcej