Categories Miasto

Dofinansowanie dla rawskiego żłobka

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej otrzyma dotację w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, moduł2. Działalność żłobka zostanie dofinansowana kwotą 126.720 zł, która zostanie przeznaczona na zapewnienie funkcjonowania w 2021 r. 111 miejsc w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”. *Materiał powstał […]

Czytaj więcej