Categories Powiat

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik z absolutorium udzielonym jednogłośnie

Podczas sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka, która odbyła się 29 czerwca 2023 roku najważniejszym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2022. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium okazując swoje poparcie dla realizowanych przez Wójta działań.

Warto przypomnieć, że ostatnie lata to niespotykane dotychczas w historii Gminy inwestycje, które przekraczają kwoty 20 mln. zł rocznie.

Realizowane są dziesiątki kilometrów dróg, rozbudowywana jest infrastruktura wodociągowa, powstają nowe stacje ujęcia wody.

Trwa gruntowna modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa boiska sportowego z zapleczem. Inwestycje trwają w szkołach podstawowych na terenie Gminy.

Realizowane są także mniejsze inwestycje, jak urządzanie placów zabaw w sołectwach, plenerowych siłowni, tworzone są miejsca integracji dla mieszkańców.

Ostatni rok to również finalizacja promocyjno-turystycznego projektu „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka”, w ramach którego powstały przystanki tematyczne, wytyczona została trasa rowerowa po Gminie, powstały witacze i materiały promocyjne Gminy. Opracowano markę i logo Gminy.

Materiał powstał przy współpracy z Gminą Rawa Mazowiecka

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author