Categories Powiat

Dofinansowanie na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Powiat Rawski przystąpił do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie […]

Czytaj więcej