Categories Miasto

Walne Zgromadzenie Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

24 czerwca o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej odbędzie się Walne Zgromadzenie Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 16. Wśród najważniejszych punktów, poza sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni za lata 2021-2022, znajdą się również: udzielenie absolutorium Prezesowi i Wiceprezes wybory do Rady Nadzorczej Szczegółowy program […]

Czytaj więcej