Categories Powiat

Wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu rawskiego

Powiatowi radni, którzy w minionym tygodniu uczestniczyli w Sesji Rady Powiatu Rawskiego, jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu rawskiego. Wyjątkowo zgodni byli radni podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Rawskiego. Jednogłośnie udzielili wotum zaufania zarządowi powiatu rawskiego, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2021 rok i udzielono absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu powiatu za miniony rok. […]

Czytaj więcej
Categories Bez kategorii

Województwo Łódzkie wspiera powroty na rynek pracy osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

14 lipca 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dotacje będą mogły liczyć projekty mające na celu ułatwianie powrotu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia niani. Rozstrzygnięcie […]

Czytaj więcej