Categories Miasto Rawa Mazowiecka

Burmistrz Piotr Irla: Co w tRawie piszczy

Kończy się pierwszy kwartał roku 2021, roku naznaczonego wszechobecną epidemią koronawirusa. Wprowadzone przez rząd restrykcje sanitarne wszystkim nam niesamowicie doskwierają. Traumatyczne wspomnienia z tego okresu na wiele lat zapadną nam w pamięci.

Jednak świat się nie zatrzymał, życie, choć zmienione, toczy się dalej. Musieliśmy się przystosować do nowych warunków i dalej wypełniać swoje obowiązki. Tak też dzieje się w naszym mieście. Zima i okres wczesnowiosenny to przeważnie czas przygotowania dokumentacji oraz przetargów na dalsze inwestycje.

Nadeszła wiosna i chyba wszyscy zauważyli intensyfikację prac rewitalizacji centrum miasta. Jest to trudne zadanie, gdyż prowadzone jest w funkcjonującej przestrzeni śródmiejskiej i wymaga stałej koordynacji prac z wodociągami, gazownią, energetyką, telekomunikacją itp. Wykonujemy prace jednocześnie w wielu miejscach, bo działamy pod presją czasu, wynikającą z warunków umowy o dofinansowanie, jednocześnie dostosowując zakres prac do panujących warunków atmosferycznych. Roboty prowadzone są w obszarze objętym nadzorem konserwatorskim, stąd widok archeologów czy urzędników wojewódzkiego konserwatora zabytków na placu budowy nie jest niczym nadzwyczajnym. W południowej części skweru Pl. Piłsudskiego odkryte zostały murowane fundamenty kamienicy, natomiast w północnej – fragmenty średniowiecznej drewnianej zabudowy ratusza i karczmy. Archeolodzy przy okazji badań odkrywają różne cenne historycznie znaleziska, które wzbogacą zasób Muzeum Ziemi Rawskiej.

Docierają do mnie obawy mieszkańców dotyczące drzew i zieleni miejskiej. Chcę wszystkich uspokoić. Wszystko co miało być wycięte, zostało już usunięte. Teraz będą tylko nasadzenia. Zabytkowe dęby zostaną poddane pracom konserwacyjnym pod nadzorem dendrologa. Jak w każdym mieście, w drogach i chodnikach umieszczane są liczne media – wodociągi, kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna, gazociągi, ciepłociągi itp. Ta gęsta infrastruktura w chodnikach sprawia, że nie wszędzie da się posadzić drzewa. Te braki zostaną zrekompensowane w przyszłości donicami z różnorodną roślinnością.

Aktualnie prowadzone są prace brukarskie na ul. Mickiewicza. Na ul. Miłej energetycy przebudowują sieć elektryczną, a po nich brukarze dokończą przerwane jesienią układanie chodników. Wykonane zostały prace wodno-kanalizacyjne w ul. Kopernika i Przechodniej, teraz przyszedł czas na chodniki i nawierzchnię dróg. Na ukończeniu są roboty wod.-kan. w ul. Warszawskiej i Łowickiej. Niebawem wejdą tam elektrycy z oświetleniem ulicznym i sygnalizacją świetlną oraz brukarze z krawężnikami i kostką betonową na ciągach pieszych. Kolejnym etapem będzie Pl. Wolności. Tam roboty zaczną się od budowy kanału deszczowego przy starostwie, sklepie DUET oraz w ul. Armii Krajowej.

Prace budowlane w przestrzeni publicznej wymagają częstej zmiany organizacji ruchu. Wszystkim, którzy nie muszą wjeżdżać do centrum zalecam korzystanie z objazdów bardziej peryferyjnymi ulicami miasta. Wszystkich kierowców proszę o obserwowanie znaków drogowych i stosowanie się do zakazów i nakazów. To wszystko ma wpływ na płynność przemieszczania i nasze bezpieczeństwo.

Wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców proszę o cierpliwość i zrozumienie, że te czasowe utrudnienia w poruszaniu się samochodami po mieście są konieczne. Biorąc pod uwagę szeroki zakres robót i ograniczony czas na ich realizację, musimy wykonywać prace jednocześnie na wielu ulicach. Tych robót jest po prostu dużo.
Jednak nie samą rewitalizacją Rawa żyje. Wymienię kilka ważniejszych, podejmowanych przez nas prac.

• Wykonaliśmy już dokumentację i jesteśmy na etapie przetargu na wykonawstwo robót związanych z termomodernizacją i remontem Hali Sportowej Tatar, na które mamy dofinansowanie z Unii Europejskiej.

• Rozpoczęliśmy prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół wybudowanej w ubiegłym roku ścieżki rowerowej. Niebawem pojawią się wzdłuż niej tablice informacyjne, altana, drzewa, krzewy, łąka kwietna, elementy małej architektury, siłownia dla młodzieży i dorosłych oraz plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo ścieżka zostanie wyposażona w kamery podłączone do miejskiego monitoringu, bo w ostatnim czasie zdarzyło się tam kilka incydentów dewastacji.

• Ogłoszony został przetarg na budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu. Mam nadzieję, że nim nadejdą jesienne wieczory oświetlenie zostanie wybudowane.

• Podobnie jest z oświetleniem stadionu sportowego zgłoszonego w budżecie obywatelskim – przystępujemy do wyłonienia wykonawcy tego zadania.

• Jak bumerang wraca temat nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 4. O dofinansowanie tego zadania systematycznie składamy wnioski do różnych instytucji finansujących, niestety jak dotąd z marnym skutkiem. Nawierzchnia boiska jest w stanie fatalnym, więc bez względu na środki zewnętrzne, w te wakacje planuję przebudowę tego obiektu.

• Wyłoniliśmy wykonawców dokumentacji projektowych drogi łączącej ul. Mszczonowską z ul. Białą, z wykorzystaniem wiaduktu kolejowego pod S8 oraz przebudowy ul. Sobieskiego – II etap.

• Na etapie uzyskania decyzji środowiskowej jest łączenie zbiorników wodnych DOLNA i TATAR.

• Przygotowujemy się do remontu budynków mieszkalnych przy Pl. Piłsudskiego 7 i ul. Przechodniej 2 oraz przebudowy budynku przy Pl. Piłsudskiego 4.

Jak więc Państwo widzicie, pandemia nas nie zatrzymała. Jestem zadowolony z moich pracowników, bo razem wykonujemy kawał dobrej roboty. Myślę, że niewiele jest miast, które w dzisiejszych czasach tak dynamicznie się rozwijają, jak Rawa Mazowiecka. Mam nadzieję, że ta tendencja nadal się będzie utrzymywać.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

O tym co archeolodzy znaleźli na Pl. Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej przeczytasz w aktualnym wydaniu gazety "KochamRawe.pl - magazyn opinii"
O tym co archeolodzy znaleźli na Pl. Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej przeczytasz w aktualnym wydaniu gazety “KochamRawe.pl – magazyn opinii”

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author