Categories Miasto Rawa Mazowiecka

Trwa rekrutacja do Tuptusia w Rawie Mazowieckiej

Od 15 kwietnia do 14 maja trwa rekrutacja do Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają: dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się; dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko; dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów; dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do żłobka oraz dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

Placówka przyjmuje dokumenty: kwestionariusz i ankietę, które są do pobrania na stronie internetowej żłobka. Ze względu na stan epidemiczny i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego żłobek jest zamknięty dla osób przychodzących z zewnątrz, dlatego wypełnione dokumenty należy wrzucać do skrzynki wystawionej przy głównych drzwiach placówki w godzinach od 8 do 15 od poniedziałku do piątku. Wszelkie informacje dotyczące odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku oraz funkcjonowania placówki można znaleźć na stronie żłobka www.tuptusrawa.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 695777104.

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” to bezpieczne i przyjazne miejsce dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności. Maluszki otaczane są ciepłem, opieką i wsparciem. Dbając o zbilansowaną dietę dla najmłodszych w żłobkowej kuchni przygotowywane są zdrowe i smaczne posiłki, dzięki czemu wyrabiane są dobre nawyki żywieniowe. Proces wychowania i edukacji realizowany jest wyłącznie przez zabawę. Tworzone jest dla dzieci środowisko, które jest dla nich ciekawe, a jednocześnie chroni je przed nadmiarem bodźców. Głównym celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosowane są różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną ciekawość świata rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię.

W żłobku dzieci uczęszczają do 5 grup dziecięcych („Malinki”, „Słoneczka”, „Kropelki”, „Leśne skrzaty”, „Smerfy”).

Na terenie placówki znajdują się sale do prowadzenia indywidualnej terapii z dziećmi: Sala do Terapii Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata, Salka Logopedyczna. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesny i certyfikowany sprzęt.

Dzieciom uczęszczającym do Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” zapewniana jest:

1. Stała opieka specjalistów: logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagoga, certyfikowanego terapeuty Snoezelen I stopnia, muzykoterapety, terapeuty ręki, Trenera Sensoplastyki I stopnia.

2. Dodatkowe zajęcia: Sensoplastyka, rytmika, pedagogika zabawy (Klanza), logorytmika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia animacyjne pt. „Mały Einstein”, Ruch Rozwijający Weroniki Sherbourne, zabawy logopedyczne.

3. Kadra stanowiącą wykwalifikowanych pedagogów i opiekunów, którzy stale podnoszący swoje kompetencje zawodowe. Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków.

4. Codzienna opieka pielęgniarki, która czuwa nad zdrowiem przebywających w placówce dzieci. Troszczy się o profilaktykę prozdrowotną oraz dobre nawyki higieniczne.

fot. J. Koprowski

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author