Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Drugi rok kadencji dobiega końca

Kończy się listopad, a wraz z nim drugi rok mojej kadencji na stanowisku burmistrza miasta Rawa Mazowiecka. Pomimo wszechobecnej pandemii koronawirusa i związanym z tym znacznym zmniejszeniem przychodów miasta (z samego PIT przychody spadły o ok. 2 mln zł) konsekwentnie realizuję zaplanowany budżet.

Niektóre inwestycje muszą być przesunięte w czasie, ale te najpilniejsze są wykonywane terminowo. Przypomnę najważniejsze z nich.

Zakończyliśmy już przebudowę jatek miejskich, realizowanych jako kolejny etap rewitalizacji miasta. Zainstalowana została stała wystawa. Przeniesiono do jatek bibliotekę muzealną oraz większość eksponatów. Niestety, panujący stan epidemii, pokrzyżował nasze plany i oficjalne otwarcie tego obiektu, połączone z uroczystą sesją Rady Miasta oraz wręczeniem tytułu honorowego obywatela Rawy Mazowieckiej profesorowi Mirosławowi Nagielskiemu, nastąpi później – w dogodnym, bezpiecznym dla zdrowia terminie.

Od początku maja kupcom i mieszkańcom służy przebudowane nowe targowisko miejskie przy ul. Mickiewicza. Nowe place targowe, nowe wiaty, parkingi, oświetlenie, monitoring i nowoczesna toaleta publiczna. Inwestycja o wartości ponad 2 mln zł została dofinansowana w kwocie 1 mln zł z programu PROW „Mój Rynek”.

W październiku zakończona została przebudowa ul. Jana III Sobieskiego. W ramach prac budowlanych wykonano nową nawierzchnię, chodniki, poprawiono geometrię ulicy, przebudowano oświetlenie i kanalizację deszczową. Co ważne, powstało również 88 miejsc parkingowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja kosztowała 1,6 mln zł, z czego ponad 800 tys. zł pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych.

Po wielu latach oczekiwań udało mi się dokończyć budowę ścieżki rowerowej – a konkretnie odcinek trasy pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z Os. Zamkowa Wola. Wzdłuż ścieżki, zostały zamontowane stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci oraz dwie stacje naprawy rowerów. Ścieżka została wyposażona też w energooszczędne oświetlenie. Ostatnim tegorocznym zadaniem związanym ze ścieżką będzie wybudowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na ul. Łowickiej. W przyszłym roku, tereny przylegające do ścieżki zostaną dodatkowo zagospodarowane elementami infrastruktury sportowej i dydaktycznej. Projekt został też rozbudowany o dodatkowe nasadzenia drzew oraz krzewów – ponad 600 sztuk. Wspomniana baza dydaktyczna to 18 tablic, które będą zawierać informacje dotyczące rezerwatu rzeki Rawki. Rezerwat stworzono, aby zachować naturalne warunki nizinnej rzeki meandrującej i występujące tu rzadkie siedliska chronionych roślin i zwierząt. Przy ścieżce zainstalowane też zostaną budki lęgowe i domki dla owadów. Założona łąka kwietna i posadzone drzewa będą umilać doznania podczas spaceru lub przejażdżki rowerem. Baza sportowa to przede wszystkim siłownia plenerowa.

Coraz bliżej finiszu jest poprawa infrastruktury ulicy Polnej. Na odcinku od ulicy Niepodległości do Al. Konstytucji 3 Maja trwają obecnie roboty polegające na odtworzeniu nawierzchni drogi. Wcześniej w ulicy został położony gazociąg oraz wodociąg. Aktualnie układana jest nawierzchnia drogi z betonowej kostki. Ulica Polna mimo, że zlokalizowana jest w centrum miasta od wielu lat była zapomniana i zaniedbana.

Nowa nawierzchnia oraz uporządkowane miejsca parkingowe pojawiły się także na ul. Południowej, w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiego Domu Kultury.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, miasto systematycznie pomaga rawskiemu szpitalowi.

W ubiegłym roku zakupiliśmy do szpitala endoskop i laparoskop za łączną kwotę prawie 400 tys. zł, a w tym roku właśnie rozstrzygnąłem przetarg na zakup nowoczesnego stołu operacyjnego wartego prawie 100 tys. zł. Sprzęt ten przekazywany będzie szpitalowi w formie użyczenia.

Trwa projektowanie łączenia zalewów. Obecnie wykonano już projekt techniczny i jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej.

Wykonaliśmy także koncepcję przebiegu drogi łączącej ul. Mszczonowską z ul. Białą (wzdłuż kolejki wąskotorowej), której zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych poza miasto. Przyszedł więc czas na projektowanie.
Od połowy czerwca ruszyła rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miasta – obszerne, zarówno finansowo jak i logistycznie zadanie infrastrukturalne, dofinansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej. Przy okazji tych robót przebudowywane są w niezbędnym zakresie sieci kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne oraz budowane są nowe sieci gazowe i ciepłociągi. Zadania te wzajemnie się uzupełniają i wymagają koordynowania prac różnych podmiotów – gestorów poszczególnych sieci.

W ramach rewitalizacji centrum miasta na finiszu jest ul. Krakowska. Niebawem położona zostanie tam asfaltowa nawierzchnia wiążąca i ulica zostanie udostępniona do ruchu. Podobnie jest z ul. Miłą, która powinna zostać udostępniona do ruchu na początku przyszłego roku. Udrożnienie ul. Krakowskiej oraz Miłej pozwoli na zmianę organizacji ruchu w centrum miasta i otworzy front robót na ul. Warszawskiej. Równolegle będą prowadzone prace mniej inwazyjne – w chodnikach ul. Mickiewicza oraz w ul. Ziemowita i Zamkowej. W przyszłym roku roboty skoncentrują się na placach Wolności i Piłsudskiego i łączącej je ul. Wyszyńskiego.
Na wykonanie wszystkich zaplanowanych robót związanych z rewitalizacją potrzebny jest nam przede wszystkim czas, pieniądze i sprzyjająca pogoda.

Pamiętajcie Państwo, że wjeżdżając do centrum miasta należy zachować szczególną ostrożność i uważnie obserwować oznakowanie dróg, które czasami zmienia się kilka razy w ciągu tygodnia.

Myślę, że przyzwyczailiśmy się już to tego, że życie w pandemii wymaga od nas kreatywnych rozwiązań w wielu przedsięwzięciach. Niedawno świętowaliśmy Dzień Niepodległości. Z tej okazji w rawskim MDK-u odbył się zaplanowany wcześniej koncert: Śpiewnik polski w „Strasznym dworze”. Niestety, z powodu wprowadzonych obostrzeń nie mogliście Państwo uczestniczyć w nim na żywo. Dlatego koncert ten został nagrany i umieszczony na kanale YouTube Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Zachęcam do jego obejrzenia i wysłuchania.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author