Categories Miasto Rawa Mazowiecka

Burmistrz Piotr Irla: Kolejny rok za nami

Za nami bardzo trudny rok 2020. Rok naznaczony pandemią koronawirusa. Czas izolacji, osobistych problemów i dramatów wielu rodzin, a jednocześnie czas wyjątkowy pod względem ludzkiej solidarności, bezinteresownego zaangażowania i niezwykłego poświęcenia.

Sytuacja epidemiczna w kraju odbiła się piętnem na nas wszystkich – przedsiębiorcach, pracownikach, dzieciach, młodzieży, seniorach, także na samorządach. Rawa, jako miasto, również odczuła skutki epidemii. Z samego podatku PIT przychody spadły o ok. 2 mln zł. Pozamykanie instytucji edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, z jednej strony wygenerowało pewne oszczędności w funkcjonowaniu obiektów, ale z drugiej ograniczyło możliwości zarobkowania. Duże koszty wygenerowały zakupy środków ochrony osobistej, zabezpieczeń, płynów dezynfekcyjnych itp. Nie można też zapominać o trudnych do oszacowania stratach psychospołecznych wywołanych wszechobecną izolacją.

Z racji obostrzeń epidemicznych i z tym związanej niepewności budżetowej niektóre inwestycje miejskie musiały być przesunięte w czasie, ale te najpilniejsze zostały wykonane w terminie:

• Zakończyliśmy przebudowę jatek miejskich, realizowanych jako kolejny etap rewitalizacji miasta.

• Od początku maja kupcom i mieszkańcom udostępniliśmy przebudowane targowisko miejskie przy ul. Mickiewicza.

• W październiku zakończona została przebudowa ul. Jana III Sobieskiego.

• Po wielu latach oczekiwań udało się wybudować ścieżkę rowerową – konkretnie odcinek trasy pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z Os. Zamkowa Wola.

• Wykonana została przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą podziemną.

• Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, miasto systematycznie pomaga rawskiemu szpitalowi. W tym roku zakupiony został nowoczesny stół chirurgiczny.

• Wykonana została koncepcja budowy drogi łączącej ul. Mszczonowską z ul. Białą (wzdłuż kolejki wąskotorowej) mającej na celu wyprowadzenie TIR-ów z ul. Mszczonowskiej i Ronda Królewskiego.

• Na finiszu jest projektowanie łączenia zalewów.

• W trakcie projektowania jest też termomodernizacja hali Tatar, na którą miasto pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej.

• Od połowy czerwca ruszyła rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miasta – obszerne, zarówno finansowo jak i logistycznie zadanie infrastrukturalne, dofinansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej.

Przy okazji robót rewitalizacyjnych przebudowywane są w niezbędnym zakresie sieci kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne i energetyczne oraz budowane są nowe sieci gazowe i ciepłociągi. Zadania te wzajemnie się uzupełniają i wymagają koordynowania prac gestorów poszczególnych sieci. I tu wynikł największy problem tej inwestycji, gdyż poważnym zadaniem jest skablowanie przez Zakład Energetyczny napowietrznych sieci energetycznych. Z powodu panującej epidemii Polska Grupa Energetyczna ograniczyła znacząco nakłady na zadania inwestycyjne, co pod znakiem zapytania postawiło w ogóle możliwość skablowania sieci energetycznych w obszarze rewitalizacji. Liczne spotkania, negocjacje na różnych szczeblach zakończyły się jednak sukcesem, zabezpieczono niezbędne środki finansowe i niebawem energetycy wejdą z robotami. Opóźnienia energetyków przekładają się na roboty brukarskie. Mamy poważnie zaawansowane roboty drogowe i brukarskie, które na fragmentach muszą być przerwane w oczekiwaniu na prace energetyków.

Docierają do mnie także uwagi mieszkańców dotyczące projektowanych rozwiązań technicznych w obszarze rewitalizacji – szerokości ulic, chodników, ilości miejsc parkingowych, zieleni. Opinie są różne – zarówno pozytywne, jak i krytyczne. Te krytyczne pochodzą najczęściej od mieszkańców, którzy nigdy nie brali udziału w żadnym spotkaniu konsultacyjnym na etapie projektowania. Warto tu przypomnieć, że takie konsultacje systematycznie były organizowane jeszcze przez moich poprzedników – Eugeniusza Góraja i Dariusza Misztala. Ten projekt, który obecnie jest realizowany, został przygotowany przez biuro projektowe Arkon Atelier z Gdańska, wyłonione w konkursie w 2014 r., a cały proces projektowania był wielokrotnie konsultowany z mieszkańcami. Trzeba przyznać, że zawsze przy takich projektach nie ma jednomyślności i wybiera się rozwiązania kompromisowe. Ja, ze swej strony zrobię wszystko, aby ostateczny efekt był jak najlepszy. Tam gdzie będzie tylko możliwe dopuszczę parkowanie samochodów, ale przede wszystkim obszar centrum miasta musi być przyjazny dla pieszych. W ramach dozwolonych działań, nie zmieniając zasadniczo projektu, co mogłoby grozić utratą dofinansowania zadbam, aby było możliwie jak najwięcej zieleni.

Schyłek minionego roku przyniósł także zmiany szefostwa w dwóch jednostkach organizacyjnych miasta – mam tu na myśli Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dyrektorem biblioteki został wieloletni jej pracownik Zbigniew Pacho, zaś na czele OSiR stanął dotychczasowy zastępca dyrektora – Grzegorz Stefaniak. Wierzę, że nowe kierownictwo wprowadzi powiew świeżości w tych jednostkach i zrealizuje pomysły przedstawione w swoich koncepcjach pracy.
Rozpoczął się nowy – 2021 rok. W tym nowym roku życzę wszystkim, abyśmy jak najszybciej wrócili do normalności. Życzę zdrowia, wiary w lepsze jutro i siły do przezwyciężania trudności. Patrzmy optymistycznie w przyszłość. Trzymajmy się razem i bądźmy dla siebie życzliwi.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author