Categories Miasto

Burmistrz odwołuje Dni Rawy i tłumaczy wpływ koronawirusa na funkcjonowanie Rawy Maz.

Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej podjął decyzję o odwołaniu Dni Rawy. Tłumaczy także jak na funkcjonowanie miasta Rawa Mazowiecka wpływa i wpływać będzie obecna epidemia koronawirusa, a niestety skutki tej epidemii będą duże, a niekiedy wręcz dotkliwe.

“Z dnia na dzień rośnie liczba zarażeń koronawirusem w Polsce. W powiecie rawskim mamy obecnie potwierdzone 4 przypadki zachorowań, 136 osób przebywa na kwarantannie, a 50 objętych zostało nadzorem epidemiologicznym.

W całej Polsce, podobnie jak prawie na całym świecie, wprowadzono restrykcje mające na celu ograniczenie szerzenia się tej epidemii. Z obserwacji jej przebiegu w innych krajach z całą pewnością można twierdzić, że ten stan wyjątkowy w Polsce potrwa co najmniej do lata, a jego konsekwencje zarówno społeczne jak i gospodarcze są aktualnie niemożliwe do przewidzenia.

Jedno jest pewne, obecnie z całych sił musimy skupić się na bezpieczeństwie i ochronie zdrowia mieszkańców, a po ustaniu kryzysu na odbudowie gospodarki.

Zapewne odbije się to na kondycji finansowej firm, naszych gospodarstw domowych i oczywiście miasta. Już teraz muszę przystąpić do rekonstrukcji budżetu na rok 2020, gdyż, z racji kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem, założone dochody miasta są niemożliwe do osiągnięcia.

Zakładana rekonstrukcja musi zawierać ograniczenia przede wszystkim wydatków bieżących miasta oraz zmianę priorytetów. Przesunięte zostaną na kolejne lata niektóre planowane inwestycje, z wyjątkiem tych już zakontraktowanych i z dofinansowaniem zewnętrznym.

Racjonalizacja wydatków dotknie również rawską oświatę. Bacznie przyglądam się kosztom generowanym w szkołach, przedszkolach oraz żłobku. Ich redukcja musi nastąpić, ale koniecznie tak aby nie pogorszyć standardu świadczonych usług.

Zrobię wszystko aby w tym roku utrzymać ceny usług świadczonych przez miejskie spółki – mam na myśli cenę wody, ścieków oraz odbiór odpadów. W tym ostatnim przypadku mamy najniższą cenę w okolicy.

Obecna sytuacja nie nastraja do imprezowania. Ograniczona w znacznym stopniu została działalność Miejskiego Domu Kultury, rezygnuję z organizacji kosztownych imprez sportowych i kulturalnych, w tym Dni Rawy, które miały się odbyć 30 i 31 maja. W tych dniach będziemy pewnie w samym środku pandemii.

Mamy czas wyjątkowy. Musimy przewartościować nasze oczekiwania i dostosować się do wymuszonej epidemią sytuacji. Musimy nauczyć się żyć w nowych warunkach”.

Piotr Irla

Burmistrz Rawy Mazowieckiej

REKLAMA

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author