Categories Miasto

Konsultacje na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu dla obrębu nr 4

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu to najważniejszy etap procedury planistycznej. W okresie od dnia 19 czerwca do dnia 24 lipca br. każdy mieszkaniec może przyjść do Urzędu i zapoznać się z projektem planu a następnie wnieść do Burmistrza swoje uwagi. Obowiązkiem ustawowym wyłożenia jest zorganizowanie dyskusji publicznej, podczas której omawiane są ustalenia projektu planu.

Widząc potrzebę zainteresowania mieszkańców Rawy projektem planu miejscowego dla obrębu nr 4, Burmistrz postanowił zorganizować dodatkowe spotkania podczas wyłożenia. Będą to punkty konsultacyjne stacjonarne i mobilny oraz spotkanie otwarte.

Spotkanie otwarte odbędzie się na początku wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali kinowej Miejskim Domu Kultury. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną najważniejsze ustalenia tekstu projektu planu, rysunki projektu planu oraz wizualizacja kolorystyki elewacji i dachów dla zabudowy położonej w obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej. W spotkaniu weźmie udział projektant planu – Pan Andrzej Bargieła oraz eksperci ds. konsultacji społecznych, którzy przybliżą założenia nowego planu miejscowego dla obrębu nr 4 i odpowiedzą na pytania mieszkańców.

W dniach 25 czerwca i 9 lipca 2020 r. w godzinach od 11:00 do 13:00 oraz 8 lipca 2020 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 zostały zaplanowane spotkania w punkcie konsultacyjnym stacjonarnym (Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 20). Dodatkowo, w dniu 14 lipca 2020 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 urzędnicy będą prezentowali projekt planu w punkcie konsultacyjnym mobilnym, który powstanie przed Miejskim Domem Kultury (ul. Krakowska 6C). W czwartki (25 czerwca i 9 lipca) na pytania mieszkańców będzie odpowiadał projektant planu – Pan Andrzej Bargieła.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu zakończy dyskusja publiczna, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury (ul. Krakowska 6c, sala kinowa). Następnie, do dnia 10 sierpnia 2020 r. będzie można składać uwagi do projektu planu, które zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. W przypadku nieuwzględnienia uwag przez Burmistrza, o sposobie ich rozstrzygnięcia zdecyduje Rada Miasta Rawa Mazowiecka.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, wszystkie spotkania w ramach konsultacji odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Zalecane jest aby, wszyscy uczestnicy konsultacji posiadali maseczki ochraniające nos i usta.

Więcej informacji o planie miejscowym dla obrębu 4 miasta Rawa Mazowiecka mogą się Państwo dowiedzieć więcej w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. (46) 814-43-05).

 

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author