Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Wydatki mieszkańców na usługi komunalne w Rawie

Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, wysokość cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, określane są w drodze uchwały rady jednostki samorządu terytorialnego – w naszym przypadku Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Takimi usługami są między innymi: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dostęp do komunikacji publicznej czy gospodarka odpadami. Zagwarantowanie i zapewnienie dostępności tych usług, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, leży w zakresie zadań własnych i finansowane jest ze środków własnych miasta. Odpowiedzialność ta przejawia się działaniami, które powinny gwarantować wysoką jakość usług, a także racjonalny poziom kosztów.

Firma Curulis – Doradztwo Samorządowe przeprowadziła analizę kosztów usług komunalnych w miastach powiatowych, opracowaną na podstawie danych z 339 samorządów. Ranking dotyczy rocznych kosztów komunalnych, jakie obciążają statystyczną polską rodzinę w pięciu obszarach: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, komunikacja publiczna oraz strefy płatnego parkowania.

Na potrzeby rankingu Curulis opracowano model funkcjonowania przeciętnej polskiej rodziny, zakładając, że składa się ona z dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci, zajmuje mieszkanie o powierzchni 74 m2, używa rocznie 33,7 m3 wody na osobę i wytwarza taką samą ilość ścieków, przez 48 godzin w roku zajmuje w mieście miejsce do parkowania, a każdy z jej członków 108 razy w roku korzysta z komunikacji publicznej.

W najnowszym zestawieniu zwycięzcą zostało miasto Zambrów, z rocznymi wydatkami na usługi komunalne w wysokości 1.611 zł. Na drugim miejscu uplasowały się Kozienice, z rocznymi kosztami na poziomie 1.734 zł.

Rawa Mazowiecka, z rocznymi kosztami na poziomie 1.877 zł, zajęła trzecie miejsce, awansując z pozycji siódmej poprzedniego rankingu.

Na marginesie dodam, że pozycję 339 – czyli najdroższe miasto, zajęło Choszczno z rocznymi kosztami usług komunalnych sięgającymi 4.926 zł.

Z przytoczonego rankingu wynika też, że Rawa Mazowiecka jest najtańszym miastem w województwie łódzkim, najdroższym zaś Łęczyca z kosztami 4.133 zł.

Należy się tylko cieszyć, że w Rawie Mazowieckiej żyje się nam nie tylko godnie i bezpiecznie, ale też stosunkowo tanio, biorąc pod uwagę wysokość kosztów korzystania z podstawowych usług komunalnych. Warto też podkreślić, że ceny za odpady komunalne należą do tanich w porównaniu z sąsiednimi miastami, a ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków utrzymują się na średnim poziomie. Dodając do tego bezpłatną komunikację miejską, brak opłat za parkowanie oraz niemaksymalne stawki dotyczące podatku od nieruchomości, daje to pełen obraz cen usług komunalnych, które obowiązują w naszym mieście.

Przy tym należy wspomnieć o cieple produkowanym przez miejski Zakład Energetyki Cieplnej i dostarczanym w postaci ogrzewania mieszkań lub ciepłej wody użytkowej. Koszty energii cieplnej, choć nie były przedmiotem rankingu pokazują, że nasze miasto jest miejscem bardzo przyjaznym do zamieszkania.

Ze szczegółami rankingu można zapoznać się na stronie internetowej TUTAJ:

 

Piotr Irla

Burmistrz Rawy Mazowieckiej

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author