Categories Bez kategorii

Co warto wiedzieć o emeryturze pomostowej?

Przepisy dotyczące systemu emerytalnego w naszym kraju bardzo często ulegają modyfikacjom. Już teraz widzimy, że mamy do czynienia ze społeczeństwem starzejącym się, przez co dalsze zmiany w tym zakresie są możliwe. Godna uwagi jest tutaj emerytura pomostowa, która w ostatnim czasie również została znowelizowana. Co warto wiedzieć o takiej emeryturze? Kto może skorzystać z emerytury pomostowej?

Emerytura pomostowa

Do tej pory emerytura pomostowa przysługiwała tym osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, osiągnęły wiek emerytalny 60 lat dla mężczyzn i 55 dla kobiet, udowodniły okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet oraz przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały prace w szczególnych warunkach, wskazane w przepisach ustawy o emeryturach i rentach. Poza tym znaczenie ma to, czy dana osoba posiada udowodniony stać pracy w wysokości 15 lat w szczególnych warunkach i po 30 grudnia 2008 roku wykonywała prace o szczególnych charakterze, określone w ustawie o emeryturach pomostowych. Więcej informacji na ten temat znajdziemy w serwisie Poradnik Pracownika.

Zmiany w przepisach prawnych

Ustawa w dnia 28 lipca 2023 roku wprowadza zmiany ustawy o emeryturach pomostowych, jakie obowiązują od 1 stycznia 2024 roku. W tym wypadku warto wiedzieć, że z emerytury pomostowej mogą skorzystać osoby:

 • Urodzone po 31 grudnia 1948 roku
 • Osiągające wiek emerytalny (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn)
 • Udowadniające okresy składkowe i nieskładkowe (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
 • Wykonujące pracę w szczególnych warunkach po 31 grudnia 2008 roku
 • Posiadające udowodniony staż pracy w wysokości 15 lat pracy w warunkach szczególnych

To oznacza, że w ustawie nie występują już przesłanki wykonywania prac szczególnych przed 1 stycznia 1999 roku, wymienionych w przepisach prawnych i ustawach o emeryturach pomostowych. Istnienie tej przesłanki sprawiało, że wygaszona została możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. W debacie publicznej pojawiało się wielu głosów o emeryturach tego typu, wskazujących na zniesienie wygasającego charakteru emerytury pomostowej. To sprawiło, że doszło do nowelizacji przepisów.

Szczególne przesłanki do nabycia prawa do emerytury pomostowej

Nie zapominajmy o tym, że przepisy prawne określają szczególne przesłanki, jakie dotyczą prawa do nabycia emerytury pomostowej przez dane grupy pracowników. Są one następujące:

 • Pracownicy wykonujący szczególne prace w portach morskich
 • Pracownicy wykonujące szczególne prace na statkach powietrznych
 • Pracownicy wykonujący prace szczególne w hutnictwie
 • Pracownicy wykonujący prace maszynistów pojazdów trakcyjnych
 • Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb mundurowych
 • Członkowie zawodowych ekip ratownictwa górskiego
 • Osoby wykonujące prace górnicze

Definicja mówi o tym, że prace w warunkach szczególnych odnoszą się do dużego prawdopodobieństwa powstania trwałego uszkodzenia zdrowia. Chodzi tutaj przykładowo o prace pod ziemią, przy zalewaniu form odlewniczych, przeróbce mechanicznej węgla i rud metali, ręcznej obróbce wykańczającej odlewy, prace eksploatacyjne dotyczące urabiania materiałów skalnych i wiele innych. Wszystkie wymienione czynności tego typu znajdziemy bez problemu w przepisach prawnych.

Czym cechuje się praca o szczególnym charakterze? Jest to przede wszystkim taka praca, która wymaga od pracownika szczególnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej. To wskazuje, że po pewnym czasie mamy do czynienia ze zmniejszeniem sprawności psychofizycznej jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, co dotyczy procesu starzenia się organizmu.

Jak widzimy, emerytura pomostowa jest pojęciem interesującym wiele osób. Aktualnie przez cały czas wprowadzane są nowe przepisy w tym zakresie, które powinien znać każdy, kto wykonuje prace o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Wymagają one od nas wielu unikalnych cech i umiejętności, są także niezwykle trudne i wyczerpujące. W wielu przypadkach skorzystać zatem można z emerytury pomostowej.

Artykuł sponsorowany

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author