Categories Powiat

CUŚ DOBREGO

Od 1 lipca 2020 r. Powiat Rawski realizuje projekt „CUŚ DOBREGO” w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu „CUŚ DOBREGO” wynosi 11 milionów 90 tysięcy 726,51 zł, przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 13 milionów 47 tysięcy 757,68 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego 105 miejsc świadczenia usług dla 223 osób w formie:

• usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Regnów, mieszkańców Gminy Biała Rawska, mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka,

• specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Biała Rawska,

• pracy asystenta rodziny dla mieszkańców Gminy Biała Rawska,

• klubu seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka,

• kontynuacji działającej już wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu,

• domu Dziennego Pobytu w Rawie Mazowieckiej i Przewodowicach,

• wsparcia dzieci z rodzin zastępczych i osób z ich otoczenia,

• usług zdrowotnych w formie miejsc opieki długoterminowej i organizacji teleopieki.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

Powiat Rawski realizuje także projekt „Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Wypożyczalnia utworzona w ramach projektu jest czynna w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 8.00-16.00,w piątek w godz. 8.00-15.00,we wtorek w godz. 10.00-18.00. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzgodnieniu, możliwe jest wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego w sobotę w godz. 9.00-12.00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.powiatrawski.pl oraz pod numerem telefonu 46 814 57 60.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author