Categories Powiat

Największe planowane inwestycje na rok 2021

Sprawdzamy jakie inwestycje do realizacji na przyszły rok zaplanował Powiat Rawski „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od km 2+516 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65 – etap I” Na powyższy cel został złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość planowanej inwestycji 7 milionów 940 tysięcy złotych. […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku

24. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu “Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” przeszła do historii. 23 września 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Uroczystej Gali ogłoszono zwycięzców trwającego od 1996 roku konkursu na najlepsze inwestycje budowlane. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej zostało finalistą Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu “Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” za adaptację, […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Oświadczenie Zarządu Powiatu Rawskiego

W związku z informacjami zawartymi w oświadczeniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 września 2020 r. mającymi na celu zdyskredytowanie działań Zarządu Powiatu Rawskiego przedstawiamy stan faktyczny. Przeprowadzona w 2019 roku emisja obligacji znacząco obniżyła koszty obsługi zadłużenia Powiatu Rawskiego. Radni z PiS nie poparli tej uchwały. W roku 2020 […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Dofinansowanie na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Powiat Rawski przystąpił do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Stanowisko Samorządów Powiatu Rawskiego z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej

Gdyby zaszła taka potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet śmierć niż życie w kajdanach, lepsza śmierć niż podła niewola. Precz z małodusznością, precz ze zwątpieniem. Ludowi, który jest potęgą, wątpić nie wolno ani rezygnować nie wolno! Trzeba ratować Ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko – majątek, krew i życie, bo ta […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

CUŚ DOBREGO

Od 1 lipca 2020 r. Powiat Rawski realizuje projekt „CUŚ DOBREGO” w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu „CUŚ DOBREGO” wynosi 11 milionów 90 tysięcy 726,51 zł, przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 13 milionów […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Uroczyste obchody 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Rawie Mazowieckiej

Przez cały weekend Rawa Mazowiecka i Powiat Rawski świętują 100-rocznicę Bitwy Warszawskiej, czyli tzw. “Cudu nad Wisłą” z 1920 roku. Główne uroczystości odbyły się dziś. Najpierw na ścianie Starostwa Powiatowego w Rawie odsłonięto tablicę upamiętniającą Wincentego Witosa, a później w “dużym kościele” odbyła się msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Franciszka Dziuby. ZOBACZ GALERIĘ […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Tablica upamiętniająca Wincentego Witosa w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920

Cały powiat rawski będzie niezwykle uroczyście świętował 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 i Święto Wojska Polskiego. Obchody będą trwać od 13 do 15 sierpnia. Punktem kulminacyjnym będzie wspólna sesja wszystkich rad z powiatu rawskiego i odsłonięcie tablicy upamiętniającej premiera Wincentego Witosa. Tablica zawiśnie na budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Program obchodów: 13 sierpnia 2020 […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Zarząd Powiatu Rawskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok

Wyniki głosowań nad przyjęciem wotum zaufania, sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego nikogo chyba nie zaskoczyły. Radni popierający zarząd w każdym z tych głosować byli „za”, zaś opozycja „przeciw”. Mimo pozytywnych opinii komisji rewizyjnej i Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, część powiatowych radnych uznała, że Zarząd Powiatu Rawskiego niewłaściwie zrealizował uchwałę budżetową w […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Zmiana na stanowisku Sekretarza Powiatu Rawskiego

Sławomir Stefaniak, dotychczasowy Sekretarz Powiatu Rawskiego, odszedł na emeryturę, a zastąpił go na tym stanowisku Tomasz Góraj. Obaj są radnymi Rady Miasta Rawa Mazowiecka. Sławomir Stefaniak, który 28 lipca przeszedł na emeryturę, pełnił funkcję Sekretarza Powiatu Rawskiego od początku istnienia powiatów w aktualnym podziale administracyjnym (od stycznia 1999 roku). Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu Rawskiego, […]

Czytaj więcej