Categories Miasto

Debata antysmogowa już 14 marca

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej wraz z Państwowym Instytutem Badawczym NASK zaprasza na debatę antysmogową 14 marca 2019 roku o godz. 17.00 do Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. Szkoła Podstawowa nr 2 jest placówką realizującą projekt Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.

O projekcie ESA

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Szkoły – jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze – są właściwym miejscem, w którym wiedzę należy upowszechniać i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów, mających wpływ na jakość życia. Placówka posiada Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Mazowieckiej została wyposażona w mierniki, oznaczające jakość powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie wykorzystując dane archiwalne mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji, z czynnikami atmosferycznymi.

Cele projektu

Edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dla nauczycieli (scenariuszy zajęć oraz filmów) dotyczących ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie, oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Rodzice podczas zebrań podsumowujących półrocze obejrzeli filmy mówiące o wpływie smogu na zdrowie człowieka. Dla wielu rodziców były to nowe ważne informacje za które dziękowali. Nauczyciele przeprowadzają zajęcia z uczniami kształtujące świadomość ekologiczną i zdrowotną.

Weź udział w konkursie literackim. Napisz opowiadanie o Rawie Mazowieckiej>>>

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author