Categories Powiat

Radni Powiatu Rawskiego wyrazili zgodę na zwolnienie z pracy radnego Zbigniewa Karpińskiego

9 radnych powiatowych, w odpowiedzi na wniosek burmistrza Rawy Mazowieckiej, wyraziło zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Zbigniewem Karpińskim, który aktualnie jest inspektorem w rawskim Urzędzie Miasta. 5 radnych nie chciało takiej zgody wyrazić.

Radni Prawa i Sprawiedliwości wszelkimi możliwymi sposobami próbowali bronić swojego partyjnego kolegi. Najpierw wnioskowali o to, aby w ogóle nie procedować wniosku złożonego przez burmistrza Rawy, w którym prosił radnych o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem Urzędu Miasta, będącym jednocześnie radnym, a w czasie ponad godzinnej debaty, przedstawiali argumenty w obronie swojego kolegi, mówiąc o jego doskonałym wykształceniu i bogatym doświadczeniu na różnych stanowiskach.

Podczas sesji głos w obronie Zbigniewa Karpińskiego, zabrał również były burmistrz Dariusz Misztal, który do pracy w urzędzie go zatrudniał, najpierw na stanowisko swojego doradcy, a później inspektora w tworzonym wówczas Wydziale Rewitalizacji Miasta.

Ostatecznie, po burzliwej debacie i informacji przedstawionej przez radnego PiS, że uchwała ta zostanie zaskarżona do Wojewody Łódzkiego, jako organu sprawującego nadzór prawny nad samorządami, przeprowadzono głosowanie, podczas którego radni powiatowi, większością głosów wyrazili zgodę na zwolnienie z Urzędu Miasta radnego Zbigniewa Karpińskiego.

Sam radny, którego wniosek dotyczył, w głosowaniu nie wziął udziału, a do stawianych mu zarzutów, odniósł się bardzo lakonicznie.

Aby zwolnić z pracy któregokolwiek z radnych, rada w której on zasiada, musi wyrazić na to zgodę. Mechanizm ten ma chronić radnego, aby bez nacisków i trudności, mógł wykonywać swój mandat np. bez żadnych konsekwencji opuszczając stanowisko pracy w godzinach pracy, aby wziąć udział w posiedzeniu rady, czy komisji.

Ten zapis prawny, nie jest jednak immunitetem, chroniącym radnego przed zwolnieniem w każdej sytuacji i gwarantujący mu zatrudnienie w czasie sprawowania przez niego mandatu.

Burmistrz zawnioskował do Rady Powiatu Rawskiego o zwolnienie Zbigniewa Karpińskiego, inspektora w Wydziale Rewitalizacji Miasta, gdyż na skutek wprowadzonej od 1 marca nowej struktury organizacyjnej urzędu, wydział ten oraz samo stanowisko przestały istnieć.

Więcej o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miasta pisaliśmy tutaj>>>

PRZECZYTAJ Napisz opowiadanie z Rawą i Ziemią Rawską w tle fabuły. Tematyka dowolna. Najlepsze opowiadania wydamy w formie książki, która trafi do księgarń w całym kraju>>>

Poniżej relacja wideo z Sesji Rady Powiatu Rawskiego z zarejestrowaną dyskusją, dotyczącą wniosku o zwolnienie radnego od 2:24 do 3:54

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author