Categories Powiat

Gmina Cielądz: Niemgłowy z niewielką, ale własną świetlicą wiejską

Świetlica wiejska w Niemgłowach (gm. Cielądz) mieści się w pawilonie o wymiarach 10m x 5,2 m o konstrukcji stalowej. Na budowę świetlicy dla mieszkańców wsi Niemgłowy gmina pozyskała pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Całość inwestycji to ponad 170 tys. zł.

Informacje z Powiatu Rawskiego czytaj tutaj

Mieszkańcy wsi Niemgłowy w gminie Cielądz mają już swoją świetlicę wiejską

W lipcu 2023r. Gmina Cielądz pozyskała fundusze w wysokości 99.999,00 złotych w wyniku podpisania umowy przez Wójta Gminy Cielądz pana Pawła Królaka o dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na realizacje projektu pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Niemgłowy, w wysokości 99.999,00 zł.

Z końcem 2023r. zakończono realizacje zadania, w wyniku którego zakupiono i zamontowano pawilon o wymiarach 10m x 5,2 m o konstrukcji stalowej pełniący funkcję obiektu użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Niemgłowy.

POSŁUCHAJ: Podcast KochamRawe.pl Józef Matysiak

Projekt budowy pawilonu zainicjowało KGW Niemgłowy z panią sołtys Jadwigą Mantorską. Złożone zgłoszenie o pozyskanie dofinansowania przez sołectwo Niemgłowy wraz z załącznikami przygotowali pracownicy Urzędu Gminy w Cielądzu.

Realizacja zadania polegała na przygotowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu prac geodezyjnych celem pozyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji i pozwoleń w październiku 2023r. przygotowano teren budowy, wylano fundamenty w postaci płyty fundamentowej oraz rozprowadzono wyprowadzenia do wody, prądu i kanalizacji sanitarnej.

Następnie wyłoniony wykonawca przystąpił do montażu pawilonu wraz z rozprowadzeniem mediów wewnątrz i wyposażeniem toalety w sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z projektem i złożoną ofertą.

Kolejnym etapem było wykonanie podłączenia budynku do sieci wodociągowej poprzez wykonanie przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową, wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z osprzętem wynikającym z pozwolenia na budowę, a także budowę i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Po zakończonych pracach w obrębie pawilonu wyrównano teren wokół obiektu, nawieziono żwir i kruszywo, a także wykonano obrzeża. Zamontowano oznakowania wewnątrz i na zewnątrz pawilonu, utworzono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W grudniu dokonano odbioru strażackiego i sanitarnego budynku oraz przygotowano budynek do użytkowania.

Zgodnie z założeniami projektu, tuż przed końcem 2023 roku utworzono w pawilonie tzw. „Salę pamięci” – wystawę sprzętu jakim posługiwali się mieszkańcy wsi Niemgłowy, w ubiegłym stuleciu, wykonując prace w gospodarstwie. Są to m. in. sprzęty służące do szatkowania kapusty, ubijania masła, prasowania, warzenia czy oświetlania izb.

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy wsi Niemgłowy zyskali nie tylko nowy budynek pełniący funkcję świetlicy wiejskiej ale przede wszystkim zyskali przestrzeń do kultywowania lokalnych tradycji, prowadzenia spotkań i warsztatów o tematyce edukacyjnej poświęconej historii i tradycji wsi, gminy i regionu. Ten nowoczesny i funkcjonalny obiekt będzie pełnił z czasem rolę siedziby KGW Niemgłowy oraz miejsce spotkań i aktywności mieszkańców wsi.

Łączny koszt zadania po jego zakończeniu to ponad 174 tysiące złotych.

Montaż pawilonu wykonała firma ARTOFFICE

Projekt budynku i autor dokumentacji firma LT-PROJEKT.

 

Informacje Rawa Mazowiecka
Gazeta Rawa Mazowiecka Powiat Rawski Kocham Rawę

Czytaj także: Dorota Ryl wojewoda łódzki

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author