Ogłoszenia Rawa gazeta Głos Rawy kocham Rawę
Categories Miasto

Jutro Otwarte Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Tenisie Stołowym

11 listopada w Hali Sportowej Tatar o godz. 9 rozpoczną się Otwarte Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Tenisie Stołowym. Zgłoszenia do turnieju do dnia 10 listopada na adres e-mail: z.bajan@op.pl lub osobiście w dniu turnieju w godz. 8:30–9:00.

Otwarte Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Tenisie Stołowym

1. CEL IMPREZY

– upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu

– umożliwienie młodzieży i dorosłym udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od pracy zawodowej i zajęć szkolnych

– popularyzacja tenisa stołowego poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych

2. ORGANIZATORZY

– URZĄD MIASTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ – WYDZIAŁ EDUKACJI i SPRAW SPOŁECZNYCH

– MIEJSKI LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DWÓJKA”

3. TERMIN I MIEJSCE

– 11.11. 2020r.- Hala Sportowa OSiR TATAR (11 stołów)

– godz. 09.00

– odprawa techniczna

– godz. 09.30

– początek zawodów

4. UCZESTNICTWO ( warunki udziału)

– Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Tenisie Stołowym zostaną rozegrane w kategorii kobiet i mężczyzn,

– w turnieju mogą wystartować wszyscy chętni bez względu na przynależność klubową, zarówno czynni zawodnicy jak i amatorzy,

– w turnieju nie uwzględnia się podziału na kategorie wiekowe (z wyjątkiem – punkt poniżej)

5. Równocześnie z Mistrzostwami Rawy Mazowieckiej zostanie rozegrany turniej dla dzieci

– w turnieju mogą wziąć udział dzieci z rocznika 2007 i młodsi

– turniej dzieci zostanie rozegrany z podziałem na kategorie dziewczęta – chłopcy

– zawodnik lub zawodniczka, którzy nie ukończyli 12 roku życia mogą wziąć udział w turnieju „open” o Mistrzostwo Rawy Mazowieckiej,

– udział w Otwartych Mistrzostwach Rawy Mazowieckiej uniemożliwia start w turnieju młodzieżowym

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników turnieju słodki poczęstunek.

System rozgrywek zostanie ustalony przed zawodami na podstawie ilości zgłoszeń

Postanowienia końcowe

1. Osoby biorące udział w turnieju powinny się poddać wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych, odpowiedzialność spada na zawodników.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju tylko za pisemną zgodą rodziców.

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób chorych oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry.

4. Organizator ma prawo sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do turnieju.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane na terenie obiektu na którym odbywają się zawody sportowe.

6. Wszyscy uczestnicy zwodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym te zawody są rozgrywane.

7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry, organizator wraz z komisją sędziowską mają prawo: – weryfikacji wyniku zawodów – dyskwalifikacji zawodnika z turnieju.

8. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

Dodatkowe informacje pod nr tel. – 781-700-509 (Z. Urbański), 663-754-373 (Z. Bajan)

Zgłoszenia do turnieju do dnia 10.11.2020r. na adres e-mail: z.bajan@op.pl lub osobiście w dniu turnieju w godz. 8.30 – 9.00

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author