Categories Miasto

Konkurs fotograficzny: „Spojrzenie zza okna”

Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rawie Mazowieckiej, KochamRawe.pl i „Głos Rawy” zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Spojrzenie zza okna”.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Rawy Mazowieckiej i powiatu rawskiego.

2. Konkurs adresowany jest do osób od 12 roku życia (górny limit nie obowiązuje).

3. Każdy autor może przesłać tylko JEDNĄ fotografię.

4. Zdjęcie powinno oddawać temat główny konkursu i zostać wykonane na terenie powiatu rawskiego. Można zrobić je dowolnym aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.

5. Zdjęcia mogą zostać poddane obróbce graficznej. Można je wykonać przy pomocy aplikacji multimedialnych dostępnych w telefonach.

6. Dopuszcza się złożenie prac wykonanych wyłącznie osobiście.

Konkurs przeprowadzimy drogą ON-LINE. Aby wziąć w nim udział należy – zrobić zdjęcie i plik z rozszerzeniem „jpg” przesłać:

– drogą mailową pisząc na nasz adres: mdkrawa@interia.pl

– lub poprzez wiadomość na facebook’owym profilu MDK

W wiadomości koniecznie prosimy podać: imię i nazwisko autora, miejscowość, wiek, dane kontaktowe (telefon/mail).

Na zdjęcia czekamy do wtorku, 21 kwietnia 2020 r. (do północy).

Zgłoszone prace ocenią:

– komisja powołana przez organizatora,

– internauci, którzy oddadzą swój głos poprzez tzw. lajk w głosowaniu internetowym na facebook’owym profilu MDK (głosowanie rozpocznie się 22 kwietnia i potrwa do 26 kwietnia, do północy),

– przedstawiciele patronów medialnych naszego konkursu: redakcji Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy oraz redakcji gazety i portalu mieszkańców ziemi rawskiej KochamRawe.pl

Wyniki podamy najpóźniej do 1 maja 2020r. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną. Lista nazwisk zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej www.mdkrawa.pl, a także udostępniona lokalnym mediom. Nagrodzone zdjęcie ukażą się na łamach lokalnej prasy.

NAGRODY

Organizator przewiduje przyznanie nagród autorom najlepszych prac (trzy pierwsze miejsca, wyróżnienie, nagroda internautów, nagrody obydwu redakcji sprawujących patronat medialny nad konkursem). Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i udostępnianie danych uczestnika przez Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Rawie Mazowieckiej.

Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w mediach, internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych.

Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.

Uczestnik oświadcza, że jest autorem złożonych prac i posiada do nich pełne prawa autorskie.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author