Categories Miasto

Od 1 maja kasa Urzędu Miasta będzie nieczynna

Z dniem 30 kwietnia 2022 roku zostaje zlikwidowana Kasa Urzędu Miasta.

Wszelkie opłaty bez prowizji bankowej będzie można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej: w Oddziale banku w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 9A oraz w filii banku w Rawie Mazowieckiej, ul. Jerozolimska 14A,

Podajemy numery rachunków bankowych:

24 9291 0001 0054 2395 2000 0010
(w przypadku podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązują konta indywidualne podane w decyzji)
dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

04 9291 0001 0054 2395 2000 0370
dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

87 9291 0001 0054 2395 2000 0040
dotyczy vadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, kaucji

51 9291 0001 0054 2395 2000 0300
dotyczy wpłat za udostępnienie danych osobowych, opłat za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny

Płatności będzie można również dokonać za pośrednictwem terminali płatniczych. W Urzędzie Miasta będą dostępne terminale płatnicze na stanowiskach obsługi w niektórych wydziałach.

Płatności podatkowe będzie można zrealizować również poprzez Serwis internetowy ePodatki dostępny w e-Usługach na stronie miasta www.rawamazowiecka.pl oraz pod bezpośrednim adresem internetowym https://portalrawamazowiecka.epodatnik.info/ W serwisie tym znajdziemy również wysokość należności podatkowych.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author