Categories Powiat

Ostatnie dni na zgłoszenia projektów do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego

Jeszcze tylko do 28 czerwca można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego. Na Budżet Obywatelski w 2021 roku przeznacza się kwotę 75 tys. zł.

Jeszcze tylko przez kilka dni każdy mieszkaniec powiatu rawskiego może zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.powiatrawski.pl

Budzet Obywatelski Powiatu Rawskiego 2021 HARMONOGRAM

Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być większy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 10 000 zł. Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane na majątku powiatu lub majątku gminy. W przypadku realizacji zadania na majątku gminy należy uzyskać i załączyć do formularza zgłoszeniowego zadania zgodę dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji Budżetu Obywatelskiego oraz zobowiązanie dysponenta do dalszego ewentualnego utrzymania.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec powiatu rawskiego.

Zgłoszenie zadań następuje na specjalnym formularzu zgłoszenia zadania (będzie można je pobrać ze strony internetowej www.powiatrawski.pl). Zgłoszenie winno zawierać dane wnioskodawcy oraz informacje o zgłoszonym zadaniu z jego opisem, uzasadnieniem i z wyliczonym szacunkowym kosztem realizacji.

Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla zadania, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców powiatu rawskiego. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane zadania, które mieszczą się w ustawowych kompetencjach powiatu.

Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego będą realizowane na obszarze powiatu rawskiego i mają służyć jego mieszkańcom.

Głosowanie będzie się odbywać na przygotowanych kartach do głosowania bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, pl. Wolności 1 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety internetowej, zamieszczonej na stronie internetowej powiatu lub poprzez przesłanie skanu karty drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiatrawski.pl.

Realizacja projektów z BO przewidziana jest do 30 listopada 2021 roku.

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author