ubezpieczenia Rawa Mazowiecka
Categories Powiat

Otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

Oddano do użytku nowoczesny blok operacyjny Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Podczas uroczystości, która odbyła się 24 marca, obecnych było wielu znamienitych gości. Poświęcenia obiektu dokonał ks. bp. Andrzej F. Dziuba – ordynariusz diecezji łowickiej.

Możemy być dumni z bloku operacyjnego, który został otwarty w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. – Blok operacyjny to jest serce szpitala, najważniejsza część dla funkcji zabiegowych – podkreśla Józef Matysiak, starosta rawski.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ TUTAJ (na naszym profilu faceboookowym)

W nowym budynku rawskiego szpitala znajdują się: nowocześnie wyposażone trzy sale operacyjne, oddział intensywnej terapii oraz niezbędne zaplecze. Nowy blok operacyjny mógł powstać dzięki zgodnej współpracy wszystkich samorządów z terenu powiatu rawskiego, a także dotacji z budżetu państwa. Wartość całej inwestycji to prawie 21 mln zł.

Przy okazji wybudowano budynek, w którym będzie działać pracownia rezonansu magnetycznego. – Zwróciliśmy się do wielu instytucji o wsparcie finansowe, abyśmy mogli kupić rezonans, mam wielką nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się uruchomić w Rawie pracownię rezonansu magnetycznego – dodaje starosta Matysiak i zapowiada, że już niebawem ruszy budowana nowego pawilonu szpitalnego.

Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ma wyjątkowo długą, wielowiekową już tradycję. Pierwsze wzmianki o jego powstaniu pochodzą z 1374 roku.

Na przestrzeni dziejów Szpital Św. Ducha przechodził wiele zmian, zarówno właścicielskich jak i organizacyjnych. Był wielokrotnie rozbudowywany i modernizowany.

Od stycznia 1999 roku organem tworzącym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, którego najistotniejszą część stanowi Szpital Św. Ducha,  jest Powiat Rawski. Starając się być godnym kontynuatorem wielowiekowej tradycji Szpitala, Powiat od dnia przejęcia dba o jak najlepsze jego funkcjonowanie finansując w całości bądź częściowo wykonanie bieżących remontów, zakup wyposażenia i sprzętu oraz wspierając w różny sposób działalność bieżącą.

Powiat Rawski udzielił pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w latach 1999-2021 w wysokości: ponad 28 mln zł.

W roku 2021 z inicjatywy Zarządu Powiatu Rawskiego przy wsparciu Rady Powiatu Rawskiego, Samorządów Gminnych z terenu powiatu oraz parlamentarzystów reprezentujących Ziemię Rawską, rozpoczęto budowę nowego pawilonu szpitalnego przeznaczonego dla oddziału nnestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem. Nowy budynek połączono z już istniejącymi łącznikiem, zapewniając tym samym bezpieczną i wygodną komunikację pomiędzy nimi.

Łączna powierzchnia zabudowy – 1299 m², zaś kubatura 6500 m³.

Wartość inwestycji to niemal 21 mln zł.

Finansowanie pochodzi ze środków Powiatu Rawskiego, Samorządów Gminnych z terenu Powiatu oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pierwszym działaniem Zarządu Powiatu zmierzającym do realizacji tej inwestycji była: Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z 25 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji w wysokości 11,7 mln zł.

Zarząd Powiatu zwrócił się do gmin o wsparcie budowy uzyskując stosowną deklaracje na łączną kwotę  4,8 mln zł.

We wrześniu 2020 roku staraliśmy się o środki rządowe niestety bezskutecznie powtórne starania dały pozytywny efekt w grudniu 2020 roku na kwotę 9 mln. zł.

Uchwałą Rady Powiatu w Rawie Mazowieckiej z 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 zostały zabezpieczone środki na realizację w/w zadania w łącznej wysokości 17,6 mln zł z planowanym okresem realizacji w latach 2020 – 2022.

Przetarg ogłoszono 29 grudnia 2020 roku. Ostatecznie inwestycja pochłonęła niemal 20,8 mln zł.

W nowym budynku znajdują się:

– na parterze 4–łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (w tym jedno łóżko przeznaczone jako izolatka) oraz trzy łóżka wybudzeniowe dla Bloku Operacyjnego.

Parter budynku  zawiera także niezbędne zaplecze socjalne, sanitarne i magazynowe dla obsługi oddziału intensywnej terapii. Dodatkowo zlokalizowano tu pomieszczenia techniczne zapewniające obsługę budynku w media. Łącznik zapewnia komunikację z budynkiem głównym Szpitala oraz budynkiem Oddziału Internistycznego.

– na piętrze znajduje się Blok Operacyjny obejmujący trzy sale operacyjne wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i magazynowym, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania.  Zlokalizowana jest tu również sterylizatornia, która będzie użytkowana na potrzeby bloku operacyjnego.

Obiekt jest wyposażony w nowy, nowoczesny sprzęt medyczny, urządzenia i systemy  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oraz meble.

To dopiero początek inwestycji w rawskim szpitalu. Na ukończeniu jest pracownia Rezonansu Magnetycznego zbudowana ze środków Powiatu rawskiego za kwotę 2,7 mln. zł.

Trwa przetarg na budowę nowego trzykondygnacyjnego pawilonu szpitala. Władze powiatu chcą, aby w nim za dwa lata umieścić oddziały chirurgii, ginekologii i położnictwa, pracownię  endeskopową i oddział chirurgii jednego dnia, a w uwolnionych pomieszczeniach otworzyć oddział geriatrii  i długoterminowej opieki medycznej.

Józef Matysiak – starosta rawski:

Pragnę złożyć  serdeczne podziękowania wszystkim, którym przyczynili się do szybkiej i skutecznej realizacji budowy bloku operacyjnego wraz z OIT. Dziękuję Radnym Powiatu – w sposób szczególny Radnym z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy wspierali moje działania w sposób niezawodny.  Dziękuję, że wszyscy Radni dojrzeliśmy do jednomyślności we wspieraniu naszego szpitala. Dziękuje Burmistrzom, Wójtom, Radnym Miast i Gmin za wsparcie finansowe. Dziękuję naszym Parlamentarzystom, panu ministrowi, panu wojewodzie, Dyrektorowi Łódzkiego Oddziału NFZ za wsparcie naszego wniosku o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pozytywne opinie IOWISZ,  Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Dyrektorowi PGE w Żyrardowie, PGNiG. Dziękuje Dyrekcji, Pracownikom Szpitala bez was ta inwestycja byłaby nie celowa. Dziękuję Wykonawcy za sprawną budowę. Dziękuję pracownikom Starostwa, moim Dyrektorom i Specjalistom stanowiliście dla Zarządu Powiatu  i dla niezawodne i merytoryczne wsparcie.

Odczuwam satysfakcje i dumę z naszego wspólnego działania jakim jest oddawane nowe „serce szpitala” – Blok Operacyjny z OITEM. Niech służy jak najlepiej pacjentom, wszystkim potrzebującym.

Szanowni Państwo realizujemy  rozbudowę  Naszego Szpitala , na ukończeniu jest pracownia Rezonansu Magnetycznego zbudowana ze środków Powiatu rawskiego za kwotę 2,7 mln zł.

Prosimy  o wsparcie zakupu urządzenia rezonansu potrzeba 6 mln zł. , mam nadzieję że jesienią br. pracownia będzie działać.

Trwa przetarg na budowę nowego trzykondygnacyjnego pawilonu szpitala, tu obok. Chcemy by w nim za 2 lata umieścić oddziały chirurgii, ginekologii i  położnictwa, pracownię  endeskopową i oddział chirurgii jednego dnia a w uwolnionych pomieszczeniach otworzyć oddział geriatrii  i długoterminowej opieki medycznej.

Dziękuję za wsparcie naszych starań o środki rządowe, parlamentarzystom, radnym wszystkich rad na terenie powiatu za wspólne w tej kwestii stanowisko przedłożone Panu Premierowi.

Dziękuję mieszkańcom  Powiatu Rawskiego  za złożone podpisy z poparciem naszej inicjatywy.

Zarząd i Rada Powiatu uznały ze dalsza rozbudowa szpitala jest pierwszoplanowym zadaniem naszego samorządu.

Wyrażam przekonanie, że zaangażowane w nową inwestycje środki publiczne będą dobrze wykorzystane z korzyścią dla mieszkańców Powiatu Rawskiego i wszystkich potrzebujących opieki medycznej.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author