Categories Miasto

Poczet zasłużonych rawian stulecia

Redakcja gazety “KochamRawe.pl – magazyn opinii” i portalu KochamRawe.pl zaprasza Czytelników do wspólnego podsumowania minionego stulecia niepodległości w formie „Pocztu zasłużonych rawian stulecia”. Wybierzmy 100 rawian na 100-lecie niepodległości!

Odczuwając pewien niedosyt lokalnego wymiaru obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zachęcamy do dokonywania zgłoszeń osób, których zasługom dla Rawy Mazowieckiej w okresie od 1919 r. (pierwszy rok niepodległości) do 2018 r. (kończącego stulecie) należy się Państwa zdaniem pamięć.

Prosimy o respektowanie następujących zasad, jakie przyjęliśmy dla tworzenia „Pocztu zasłużonych rawian stulecia” (dalej jako „Poczet”):

1. Zgłoszenia może dokonać każdy Czytelnik gazety i portalu „KochamRawe.pl”.

2. Jedno zgłoszenie może obejmować do pięciu kandydatur.

3. Zgłoszenie oprócz wskazania imienia i nazwiska kandydata do Pocztu powinno zawierać uzasadnienie wskazujące na zasługi zgłaszanego kandydata (np. pełnienie w określonym okresie funkcji publicznych lub społecznych, rodzaj wkładu w rozwój społeczny, gospodarczy lub kulturalny miasta bądź też konkretne osiągnięcia; mile widziane będą odniesienia do publikacji poświęconych kandydatom lub wzmiankujących o nich).

4. Poprzez zasługi należy rozumieć osiągnięcia związane z działalnością prowadzoną w Rawie Mazowieckiej lub na rzecz Rawy Mazowieckiej, zatem niewystarczającą okolicznością do uwzględnienia w „Poczcie” zgłoszonej kandydatury będzie sam fakt urodzenia się w Rawie lub ukończenia w niej szkoły.

5. Nie stoi na przeszkodzie zgłoszenia do „Pocztu” fakt, iż kandydat nie urodził się w Rawie, o ile zamieszkiwał w niej i prowadził tu działalność, w związku z którą zostaje zgłoszony.

6. Zgłoszenia, opatrzone danymi zgłaszającego, będą przyjmowane do 28 lutego 2019 roku.

7. Ostateczną listę osób tworzących Poczet ustali zespół powołany przez redaktora naczelnego „KochamRawe.pl”

8. Poczet nie może uwzględnić więcej niż 100 rawian.

Przygotowany w oparciu o zgłoszenia Czytelników „Poczet” zostanie opublikowany w marcowym wydaniu bezpłatnej gazety „KochamRawe.pl – magazyn opinii”. W kolejnych wydaniach sukcesywnie będziemy przedstawiać sylwetki zasłużonych rawian, którzy zostaną ujęci w naszym „Poczcie”, wraz z podaniem nazwisk osób zgłaszających.

Za inspirację do ogłoszenia naboru kandydatur do „Pocztu” redakcja dziękuje Panu Mariuszowi Wasiakowi.

Zgłoszenia można przekazywać w drodze elektronicznej na adres: biuro@kochamrawe.pl lub drogą pocztową na adres Biura Ogłoszeń “KochamRawe.pl” (Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 6, 96-200 Rawa Mazowiecka). Możliwe jest też osobiste złożenie zgłoszenia w biurze pod ww. adresem.

Robert Stępowski, Artur Gut

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE LITERACKIM. NAPISZ OPOWIADANIE, KTÓREGO FABUŁA OSADZONA BĘDZIE W RAWIE LUB NA ZIEMI RAWSKIEJ>>> 

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author