Categories Miasto

Podsumowanie konkursu: Ile młodzi mieszkańcy Rawy wiedzieli o samorządzie?

Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka już po raz dziesiąty zaprosiła uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu rawskiego do udziału w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

20 kwietnia 2023 r. uczniowie rozwiązali test. Pytania wymagały znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym, znajomości Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rozdziału VII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomości podstawowych informacji dotyczących powiatu rawskiego.

9 maja, odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu z udziałem Piotra Irli burmistrza Rawy Mazowieckiej.

Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu maksymalnie 12 uczniów, a udział wzięło łącznie 29 uczniów. Maksymalnie za poprawnie rozwiązany test można było uzyskać 59 punktów. Prace były sprawdzane przez Komisję Konkursową, której przewodniczyła Katarzyna Gierach, Inspektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta.

Zwycięzcą konkursu został Marek Klimczak – uczeń LO im. Marii Skłodowskiej Curie, uzyskując 50 pkt, II miejsce z liczbą 48 pkt zajął Michał Stankiewicz-uczeń Katolickiego Publicznego LO im. Jana Pawła II, a III miejsce z liczbą 47 pkt. Oliwa Czerwińska-uczennica LO im. Marii Skłodowskiej Curie.

Dyplomami z wyróżnieniem oraz nagrodami pocieszenia zostali nagrodzeni:

Aleksandra Jakóbik (46 pkt) – uczennica LO im. Marii Skłodowskiej Curie,

Natalia Gorzka (44 pkt) – uczennica Katolickiego Publicznego LO im. Jana Pawła II,

Natalia Szyszkiewicz (44 pkt) – uczennica LO im. Marii Skłodowskiej Curie,

Amelia Fiuczek (43 pkt) – uczennica Katolickiego Publicznego LO im. Jana Pawła II,

Szymon Rudnicki (42 pkt) – uczeń Katolickiego Publicznego LO im. Jana Pawła II,

Roksana Beta (42 pkt) – uczennica Katolickiego Publicznego LO im. Jana Pawła II,

Aleksandra Domańska (41 pkt) – uczennica LO im. Marii Skłodowskiej Curie,

Aleksandra Wielontek (41 pkt) – uczennica LO im. Marii Skłodowskiej Curie.

Bardzo serdecznie pragniemy podziękować Panu Bogdanowi Batorkowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Cielądzu, wieloletniemu nauczycielowi Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, który od początku konkursu jest autorem pytań.

Dziękujemy również wszystkim uczniom za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że nasz konkurs rozbudził w nich jeszcze większe zainteresowanie tematyką samorządową i że nadal będą pogłębiać wiedzę na temat samorządu terytorialnego.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author