Categories Miasto

Prawie 3 mln zł dotacji na przebudowę ul. Słowackiego w Rawie

Miasto Rawa Mazowiecka, otrzymało niemal 3 mln zł dofinansowania na przebudowę ul. Słowackiego. Jest to największe dofinansowanie spośród 9 gmin, które ubiegały się o środki finansowe.

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na przebudowę ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od wyniesionego przejścia (przy przychodni Raw Medica) do skrzyżowania z ulicą Katowicką.

Zakres prac obejmie:

  • budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
  • budowę nowej zatoki parkingowej i przebudowę istniejącej,
  • budowę chodników i odcinka ścieżki rowerowej,
  • budowę nowego odcinka oświetlenia ulicznego oraz sfrezowanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowych warstw bitumicznych.

Koszt całej inwestycji to niemal 6 mln. zł, z czego połowę będą stanowić środki z otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w II półroczu 2023.

Z terenu powiatu rawskiego dotację otrzymała też Gmina Biała Rawska na remont drogi gminnej nr 113256E na odcinku Żurawia – Żurawka – 1 301 905,00 zł.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author