Categories Powiat

Rawskie Targi Pracy 2023 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

W dniu 19 października 2023 roku na terenie Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej odbyły się Rawskie Targi Pracy 2023. Ich organizatorami byli: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

W tegorocznych Targach udział wzięło 15 wystawców:

1. Firma PRIVATE LABEL TISSUE
2. Firma YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE
3. Firma TOP E SHOP
4. Firma CDF
5. Firma LEASING TEAM
6. Firma MGL
7. Firma POLSTER ELEKTRONIKA
8. Firma Sienkiewicz MAT-BUD
9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
10. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
11. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach
12. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
13. Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
14. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej
15. Ochotniczy Hufiec Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Rawskie Targi Pracy 2023 odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w powiecie rawskim pod hasłem: „Talent i praca – to się opłaca!”.

Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w partnerstwie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej oraz Zespołem Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Patronat honorowy nad targami objął Starosta Rawski Józef Matysiak.

Targi Pracy stanowią jedno z wielu przedsięwzięć realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej. Ich ideą jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy i stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy młodzieżą szkolną, bezrobotnymi, poszukującymi pracy a pracodawcami.

Mamy nadzieję, że to nowatorskie rozwiązanie przyczyniło się do zwiększenia zasięgu prezentowanej oferty zatrudnieniowej a innowacyjna formuła pozwoliła objąć swym zasięgiem większą liczbę osób zainteresowanych poszukiwaniem swojej drogi zawodowej. Wszystkim wystawcom biorącym udział w targach dziękujemy za kreatywność oraz zaangażowanie. Państwa obecność utwierdza nas w przekonaniu, że targi pracy są wydarzeniem ważnym, służącym lokalnej społeczności w promowaniu aktywności zawodowej, przedsiębiorczości i tworzeniu równych szans na rynku pracy.

Liczymy na dalszą owocną współpracę i zachęcamy do korzystania z usług oferowanych przez urząd, mając nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do aktywizacji zawodowej osób szukających swojej drogi zawodowej. Nowatorska formuła targów pozwoliła młodzieży szkolnej na usystematyzowanie wiedzy na temat rynku pracy oraz na poznanie nowych branż i zawodów. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób szukających pomysłu na dalszą karierę zawodową.

Targi odwiedziło około 1000 osób. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za udziału w Rawskich Targach Pracy 2023.

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author