Categories Miasto

Rekrutacja do przedszkoli i szkół – od 2 marca

Trwa rekrutacja do przedszkoli miejskich oddziałów przedszkolnych zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty rawskich szkół podstawowych i przedszkoli.

2 marca 2020 r. ruszy nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej.

W związku z realizacją projektu pn.: „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata”, będzie on prowadzony wyłącznie elektronicznie poprzez stronę internetową KLIKNIJ TUTAJ.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych będzie prowadzona zgodnie z poniższym harmonogramem:

02.03 – 31.03 – złożenie wniosku o przyjęcie,

do 15.04 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,

17.04 – podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

17.04 – 28.04 – złożenie przez rodzica kandydata oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej

30.04 – podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Od ponad 11 lat oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich zorganizowane są w szkołach podstawowych, dzięki czemu dzieci do nich uczęszczające mogą w przyjazny i płynny sposób zaaklimatyzować się w szkole, do której będą później zapewne uczęszczać już jako uczniowie pierwszych klas. Nauka w oddziałach „0” prowadzona jest przez wykwalifikowany personel (podobnie jak w przedszkolach jest to dwóch nauczycieli wychowawców oraz woźna oddziałowa, a w przypadku oddziałów integracyjnych zatrudniony może być również nauczyciel wspomagający) w klasach przystosowanych do wzrostu i wymagań dzieci w tym wieku.

Szkoły posiadają również zaplecze sanitarne przystosowane do potrzeb młodszych dzieci (dzieci są odprowadzane do łazienek przez woźną oddziałową, tak aby zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo zwłaszcza na początku edukacji na tym poziomie).

Dzieci mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach w godzinach 7:30 – 16:30 oraz skorzystania za odpłatnością z częściowego lub pełnego wyżywienia wedle indywidualnych potrzeb.

Kandydaci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają wnioski o przyjęcie za pomocą aplikacji „Nabór do przedszkoli”. Kandydaci mogą wybrać trzy przedszkola bądź szkoły w przypadku oddziałów „0”, przy czym pierwsza z nich jest traktowana jako ta, do której prze-de wszystkim dziecko ma być zapisane. Dwie kolejne placówki są placówkami drugiego i trzeciego wyboru jeśli w pierwszej zabraknie wolnych miejsc.

Pamiętajmy również, że po rejestracji elektronicznej wniosek musi zostać wydrukowany, podpisany i złożony wraz z odpowiednimi załącznikami, które będą miały wpływ na otrzymanie dodatkowych punktów w naborze (np. o wielodzietności rodziny kandydata, o planowanym pobycie w placówce powyżej 5h, czy zaświadczenie o pracy rodziców) do placówki, którą wybraliśmy jako pierwszą. Oświadczenia będą publikowane w zakładce „Pliki do pobrania”, a zaświadczenia należy pobrać ze swojego zakładu pracy.

Kandydaci do klas I szkół podstawowych, którzy chcą uczęszczać do szkół zgodnie ze swoim obwodem zamieszkania składają wyłącznie „Zgłoszenie ucznia obwodowego” i nie ma tu potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. Natomiast wniosek o przyjęcie do klasy I należy złożyć w przypadku ubiegania się o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa. Tu również pamiętajmy o załącznikach wpływających na otrzymanie dodatkowych punktów.

W pierwszej turze naborów przygotowano dla kandydatów następującą ilość miejsc:

• dla kandydatów do przedszkoli 191 miejsc.
• dla kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 175 miejsc.
• dla kandydatów do klas I w szkołach podstawowych 183 miejsca.

O wszelkich ewentualnych zmianach informować na bieżąco, prosimy również o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronach naborów.

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Wydział Edukacji i Spraw Społecznych służy pomocą osobom, które mają problem z dostępem do Internetu lub sprzętu komputerowego lub mają inne problemy z rekrutacją (np. omyłkowo zapisały dziecko do innej placówki). W takich przypadkach prosimy o kontakt pod nr tel. 46 814 37 69, 781 700 536 lub pocztą elektroniczną na adres: eoswiata@miastorawa.pl

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author