Categories Powiat

Spiszmy się jak na rolników przystało! Czy dane zbierane w Spisie Rolnym 2020 są bezpieczne?

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Rozpoczęło się 1 września i trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego ponad 130 tys. w województwie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy –przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 września br. ROLNIKU! Nie czekaj na rachmistrza – spisz się sam ONLINE – PREZENT-NIESPODZIANKĘ otrzyma 50 pierwszych gospodarstw z województwa łódzkiego, które dokonają samospisu i poinformują o tym Urząd Statystyczny w Łodzi, wpisując w temat wiadomości hasło “KOCHAM RAWĘ“. Szczegóły na https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki .

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września do 30 listopada 2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali jeszcze samospisu, kontaktować się mogą rachmistrze spisowi.

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w sferze bezpieczeństwa, we wszystkich prowadzonych badaniach, zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dostarczone przez respondentów dane, objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione. Dodatkowo osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a za jej złamanie grożą sankcje łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 5. Dane wynikowe są agregowane, tak by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób, ani gospodarstw rolnych.

Badania Statystyki Publicznej są wyjątkiem w przypadku praw osób do ochrony swoich danych.

Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych prawo do bycia zapomnianym nie przysługuje jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych. Ustawa o Powszechnym Spisie Rolnym wskazuje wprost artykuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które nie będą miały zastosowania. Oznacza to, że w przypadku przetwarzania danych osobowych w spisie rolnym osoba, której dane są przetwarzane nie będzie mogła korzystać z prawa: dostępu do przekazanych danych, do sprostowania przekazanych danych, do ograniczenia przetwarzania przekazanych danych oraz prawa do sprzeciwu. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Udział w spisach powszechnych jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

*ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author