Categories Miasto

„Szlakiem tradycji ludowej. Wycinanka rawska” – nowa książka Danuty Dębskiej

Wydawnictwo Autorskie wydało książkę Danuty Dębskiej "Wycinanka rawska"

Właśnie ukazała się już 14 książka Danuty Dębskiej z dziedziny folkloru ziemi rawskiej pt. „Szlakiem tradycji ludowej. Wycinanka rawska”.

Publikacja opisuje rodzaje rawskiej sztuki ludowej, kładąc nacisk na zdobnictwo ściśle związane z wnętrzem mieszkalnym. Skupia się głównie na: tkactwie, hafciarstwie, koronkarstwie, garncarstwie, rzeźbiarstwie, plastyce obrzędowej i plastyce papierowej.

Wymienia szerokie grono twórców ludowych żyjących w XX wieku i współcześnie, wykazując przy tym, jak szeroki oddźwięk w społeczeństwie miała sztuka ludowa.

Przybliża czytelnikowi rawską wycinankę, ukazując jej rodzaje, narzędzia, jakimi była i jest wykonywana, materiał, z jakiego jest tworzona oraz tematykę, jaką możemy z niej odczytać. Nakreśla też genezę wycinanki w Polsce i ukazuje, w celach porównawczych, charakterystyczne wycinanki pochodzące z wybranych regionów kraju. Wskazuje walory wycinanki, odwołując się do jej funkcji, zadań i wartości.

Dalsza część poświęcona jest współczesnym rawskim wycinankarzom: Marii Zrębie, Genowefie Kosiackiej – Bąk z Rzeczycy i Aleksandrowi Dutkiewiczowi z Inowłodza.


Poznajemy ich życie, sposób tworzenia oraz sukcesy. Publikacja zawiera liczne fotografie dyplomów, podziękowań i zdjęć z ważnych uroczystości, świąt, wystaw, konkursów i warsztatów związanych z postaciami.

Twórcy ludowi przedstawieni są wieloaspektowo, ponieważ różnorodność ich zainteresowań, zdolności i działania, świadczą o tym, że są to ludzie uzdolnieni, ambitni, ciekawi świata, mający pasje i niespotykaną chęć promowania kultury ludowej ziemi rawskiej.

Indywidualność i nietuzinkowość tych postaci można tu poznać po angażowaniu w działania lokalne, popularyzowaniu kultury ludowej, otwartości do ludzi, szlachetności oraz lojalności i szacunku do wartości, religii, a przede wszystkim miłości do ojczyzny. W publikacji zamieszczono dużą liczbę wycinanek tak, by pokazać różnorodność prac twórców, tematykę i styl.

Publikacja ma na celu ochronę spuścizny, podtrzymanie i ożywienie tradycji regionu rawskiego. To forma podręcznika upowszechniającego wytwory sztuki ludowej poprzez odtworzenie, przypomnienie oraz przekazanie wzorów i technik tradycyjnych wszystkim miłośnikom folkloru.

Książka powstała dzięki wsparciu finansowemu instytucji działających m.in. na rzecz folkloru oraz ludziom wrażliwym na piękno kultury ludowej, mającym świadomość wartości i konieczności promocji wycinankarstwa w regionie, województwie i kraju.
Sponsor główny to Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej. Pozostali sponsorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, Gmina Rawa Mazowiecka, Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca.

Książkę można kupić w biurze KochamRawe.pl przy ul. Warszawskiej 6 w Rawie Mazowieckiej (Biuro: Kredyty/Ubezpieczenia). Więcej informacji pod nr tel. 503 021 483.


Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author