Categories Miasto

Jednomyślne głosowania. Absolutorium dla burmistrza Piotra Irli ponad podziałami politycznymi

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Rawy Mazowieckiej za wykonanie budżetu w 2021 roku. Wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi Piotrowi Irli absolutorium. Wszyscy radni, ponad podziałami politycznymi, jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi Rawy wotum zaufania, a także udzieli mu absolutorium. Również jednogłośnie przebiegło głosowanie za zatwierdzeniem […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Rozpoczynają się spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami

Cykliczne bezpośrednie spotkania z wyborcami były moim celem od początku kadencji. Założenie to przerwał czas pandemii i istniejących przez długi czas obostrzeń. Sytuacja uległa zdecydowanej poprawie dlatego planuję pierwsze, po długiej przerwie, spotkanie. Zapraszam na inauguracyjne spotkanie burmistrza i Radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka, które odbędzie się 5 lipca 2021 r. o godz. 17 w […]

Czytaj więcej