Categories Miasto

Jednomyślne głosowania. Absolutorium dla burmistrza Piotra Irli ponad podziałami politycznymi

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Rawy Mazowieckiej za wykonanie budżetu w 2021 roku. Wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi Piotrowi Irli absolutorium. Wszyscy radni, ponad podziałami politycznymi, jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi Rawy wotum zaufania, a także udzieli mu absolutorium. Również jednogłośnie przebiegło głosowanie za zatwierdzeniem […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Jubileusz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie (relacja)

22 czerwca 2022 na długo wpisze się w pamięć wydarzeń Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. To za sprawą obchodów 20-lecia powołania jednostki! To właśnie z tej okazji, dzięki staraniom Starosty Rawskiego, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu bibliotece zostało nadane imię księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego – liryka, poety, kaznodziei. O godzinie 10:00 Pan Starosta Józef […]

Czytaj więcej