Categories Miasto

Trwa przebudowa ul. Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej

Mieszkańcy ul. Jana III Sobieskiego już niedługo bezkolizyjnie, nową drogą dojadą do swoich domów. Dotychczas narzekali na znaczne utrudnienia związane z parkowaniem czy wyjazdem z posesji. Problem ten zostanie rozwiązany.

Obecnie prace przy przebudowie ul. Sobieskiego idą pełną parą. Remont obejmuje odcinek o długości ok. 0,5 km. Zostały już wykonane prace związane z usunięciem większości elementów ulicy Jana Sobieskiego, dokonano rozbiórki chodników i opasek z płyt chodnikowych oraz kostki brukowej. Usunięta została istniejąca podbudowa i wykonano wszelkie roboty związane z przebudową instalacji podziemnych.

Finalnie ulica Jana III Sobieskiego zostanie nieco poszerzona. Wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej. Zostaną ułożone chodniki, opaski, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej. Przebudowana zostanie również linia oświetlenia ulicznego, a kanalizacja deszczowa wyposażona zostanie w dodatkowe wpusty odbierające skuteczniej wody deszczowe z ulicy. W ramach przebudowy powstanie 88 miejsc parkingowych.
Zakończenie inwestycji planowane jest na październik bieżącego roku.

Koszt zadania pn. Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego wraz z odwodnieniem i linią oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej to 1,6 mln zł. Miasto na realizację inwestycji pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 i 2021 w łącznej wysokości 823.875,00 zł.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author